Personenregister Kinderopvang

Inschrijven

Geldige VOG nodig

Inschrijven in het personenregister (PRK) kan alleen met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG mag bij de inschrijving niet ouder zijn dan 2 maanden. Ook moet de VOG zijn afgegeven voor functieaspect 84 (zorg voor minderjarigen) en/of functieaspect 86 (kinderopvang).

Is uw VOG niet meer geldig? Dan moet u een nieuwe VOG aanvragen.

Inschrijven in personenregister

  1. Log in in met uw burgerservicenummer en uw DigiD.
  2. Geef aan of u berichten van het register via de Berichtenbox van MijnOverheid wilt krijgen, of per mail.
  3. Vul het kenmerk van uw VOG in. Het kenmerk is 14 tot 18 cijfers lang. Het staat achter 'Ons kenmerk' op uw VOG.
  4. Nadat uw VOG goedgekeurd is, betaalt u via iDEAL € 12,- inschrijfkosten.
  5. Stuur via het register een koppelverzoek naar uw kinderopvangorganisatie of gastouderbureau. Pas als u gekoppeld bent, is uw inschrijving compleet.
    Werkt u voor meer kinderopvangorganisaties? Stuur dan alle organisaties een koppelverzoek.

Nieuwe werkgever of functie

Eenmaal ingeschreven, hoeft u geen nieuwe VOG aan te vragen als u wisselt van werkgever of functie. Een nieuwe werkgever moet u nog wel koppelen aan zijn organisatie.

Uitschrijven

Hoeft u niet meer verplicht ingeschreven te staan, omdat u bijvoorbeeld niet meer in de kinderopvang werkt? Dan kunt u zich uitschrijven. U wordt dan niet meer gescreend.

  1. Laat u ontkoppelen door de houder van de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau.
  2. Log in op het personenregister met uw burgerservicenummer en uw DigiD.
  3. Klik op 'Uitschrijven'.

Als u 4 maanden niet gekoppeld bent, wordt u automatisch uitgeschreven. U kunt deze periode eenmalig verlengen met 9 maanden. Deze verlenging regelt u ook in het personenregister.

Contact

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk Personenregister.