Naar Kinderopvang

Personenregister Kinderopvang

 1. In het kort
 2. Inschrijven
 3. Koppelen
 4. Wijziging doorgeven

In het kort

Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich registreren in het Personenregister kinderopvang (PRK). Dat kan alleen met een geldige Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).

Registreren in 2 stappen

 1. De inschrijfplichtige moet zich inschrijven met een geldige VOG. Dit doet de inschrijfplichtige zelf.
 2. De kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau koppelt de ingeschrevene aan de organisatie.

De houder van de kinderopvang moet ervoor zorgen dat die mensen die inschrijfplichtig zijn, zijn ingeschreven en gekoppeld. Als dit niet op tijd gebeurt, kan de gemeente de houder een boete geven.

Wie moeten zich inschrijven?

 • bestuurders en eigenaren van kinderopvangorganisaties (alleen natuurlijke personen)
 • gastouders en hun volwassen huisgenoten
 • vaste en tijdelijke medewerkers, uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen
 • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen
 • iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren.
Wat is structureel aanwezig?

Iemand is structureel aanwezig als hij minstens 1 keer in de 3 maanden minimaal een halfuur tijdens opvanguren op de locatie is. Bijvoorbeeld de schoonmaakster of de buurvrouw die tijdens opvanguren op bezoek komt. Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl Link opent externe pagina  en in de Denklijn Personenregister Kinderopvang Link opent externe pagina van september 2023.

Uitzendkrachten

Bent u uitzendkracht? Schrijf u dan ook in als u even niet in de kinderopvang werkt. Als u ingehuurd wordt, hoeft de kinderopvangorganisatie u alleen nog te koppelen. U kunt dan dezelfde dag nog beginnen. Wordt u niet opnieuw ingehuurd? Dan moet de organisatie u ontkoppelen.

Eenmanszaken

Ook houders en eigenaren van eenmanszaken in de kinderopvang moeten zich inschrijven. Vergeet niet daarna uzelf te koppelen aan de organisatie.

Opvang bij ouders thuis

Bij opvang op het adres van de ouders hoeft alleen de gastouder zich in te schrijven.

Continue screening

Na inschrijving start de continue screening. Hiermee wordt doorlopend gecontroleerd of iemand strafbare feiten heeft gepleegd die niet samengaan met werken in de kinderopvang.

Hoe werkt continue screening?

Het continu screenen verloopt als volgt:

 • De inschrijfplichtige moet bij inschrijving het kenmerk van zijn VOG doorgeven. Zo controleren we of iemand strafbare feiten heeft gepleegd die niet samengaan met werken in de kinderopvang.
 • De Justitiële Informatiedienst (Justid) controleert daarna dagelijks of de geregistreerde persoon zo'n strafbaar feit heeft gepleegd. Is dit het geval, dan krijgt DUO een signaal.
 • DUO informeert de GGD, de GGD informeert de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau.
 • De inschrijfplichtige moet een nieuwe VOG aanvragen. Zonder nieuwe VOG mag deze persoon niet meer werken in de kinderopvang.

Meer informatie over continue screening vindt u op justis.nl Link opent externe pagina of in de handleiding op Rijksoverheid.nl Link opent externe pagina .

Wie heeft toegang tot het personenregister?

Het personenregister is niet openbaar. Wie ingeschreven staat, kan altijd zijn gegevens inzien. Verder mogen de volgende instanties gebruikmaken van het register:

 • Justid. Deze dienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gebruikt het register voor de continue screening.
 • De kinderopvangorganisatie waaraan iemand gekoppeld is. Die kan de naam, geboortedatum, het burgerservicenummer en het kenmerk van de VOG zien.
 • De GGD. De GGD gebruikt het register om te controleren of iedereen op de opvanglocatie ingeschreven staat.
 • Gemeenten. Gemeenten hebben via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) toegang tot gegevens uit het personenregister. De gegevens worden alleen gebruikt om aanvragen van een kinderopvangorganisatie tot inschrijving in het LRK te kunnen beoordelen.
 • DUO. DUO beheert het register en handelt de signalen uit de continue screening af.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen. Kijk op Contact over kinderopvang voor het telefoonnummer en mailadres.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee