Personenregister Kinderopvang

In het kort

Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich registreren in het Personenregister kinderopvang (PRK). Dit kan alleen met een geldige Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).

Registreren in 2 stappen

  1. De inschrijfplichtige moet zich inschrijven met een geldige VOG. Dit doet de inschrijfplichtige zelf.
  2. De kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau koppelt de ingeschrevene aan de organisatie.

De houder van de kinderopvang moet ervoor zorgen dat die mensen die inschrijfplichtig zijn, zijn ingeschreven en gekoppeld. Als dit niet op tijd gebeurt, kan de gemeente de houder een boete geven.

Wie moeten zich inschrijven?

  • bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties
  • gastouders en hun volwassen huisgenoten
  • vaste en tijdelijke medewerkers, uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen
  • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen
  • iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren.

Continue screening

Na inschrijving start de continue screening. Hiermee wordt doorlopend gecontroleerd of iemand strafbare feiten heeft gepleegd die niet samengaan met werken in de kinderopvang.

Contact

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk Personenregister.