Onderwijsbevoegdheid bepalen

De bevoegdhedenscan vertelt u welke onderwijsbevoegdheid hoort bij een bepaald diploma. De scan is bedoeld voor:

  • leraren die hun diploma hebben behaald vóór 1 augustus 2006
  • scholen die willen controleren of de leraar bevoegd is.

Wat hebt u nodig?

Houd het diploma bij de hand als u begint met de scan. U hebt de volgende gegevens nodig:

  • de naam van de opleiding zoals die op het diploma staat
  • de gevolgde studierichting

Start bevoegdhedenscanStart bevoegdhedenscan

Wat doet de scan niet?

De scan vertelt u niet hoe u bevoegd kunt worden voor een bepaald vak. Meer informatie hierover vindt u op rijksoverheid.nl Link opent externe pagina .

Diploma kwijt

Hebt u uw diploma niet meer? De scan zoekt ook op synoniemen als u niet meer precies weet welke opleiding u hebt gevolgd. De gegevens van veel diploma’s zijn bovendien gratis op te vragen in Mijn diploma's.

Diploma behaald na 1 augustus 2006

Hebt u uw diploma behaald ná 1 augustus 2006? Dan staat de onderwijsbevoegdheid op het diploma of op het diplomasupplement. Kunt u het niet vinden, neem dan contact op met de instelling waar u uw opleiding hebt gevolgd.

Meer informatie

Komt u er niet uit? Raadpleeg dan eerst het Handboek Onderwijsbevoegdheden. Hebt u daarna nog vragen, dan kunt u een e-mail sturen naar diplomadiensten@duo.nl. Stuur zo mogelijk een scan of foto mee van het diploma.