Onderwijsbevoegdheid bepalen

De bevoegdhedenscan vertelt u welke onderwijsbevoegdheid hoort bij een bepaald diploma. De scan is bedoeld voor:

  • leraren die hun diploma hebben behaald vóór 1 augustus 2006
  • scholen die willen controleren of de leraar bevoegd is.

Wat hebt u nodig?

Houd het diploma bij de hand als u begint met de scan. U hebt de volgende gegevens nodig:

  • de naam van de opleiding zoals die op het diploma staat
  • de gevolgde studierichting

Start bevoegdhedenscanStart bevoegdhedenscan

Wat doet de scan niet?

De scan vertelt u niet hoe u bevoegd kunt worden voor een bepaald vak. Meer informatie hierover vindt u op rijksoverheid.nl.

Diploma kwijt

Hebt u uw diploma niet meer? De scan zoekt ook op synoniemen als u niet meer precies weet welke opleiding u hebt gevolgd. De gegevens van veel diploma’s zijn bovendien gratis op te vragen in het diplomaregister.

Diploma behaald na 1 augustus 2006

Hebt u uw diploma behaald ná 1 augustus 2006? Dan staat de onderwijsbevoegdheid op het diploma of op het diplomasupplement. Kunt u het niet vinden, neem dan contact op met de instelling waar u uw opleiding hebt gevolgd.

Meer informatie

Komt u er niet uit? Raadpleeg dan eerst het Handboek Onderwijsbevoegdheden. Hebt u daarna nog vragen, dan kunt u een mail sturen naar ks.dw@duo.nl. Stuur zo mogelijk een scan of foto mee van het diploma.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee