Naar Diploma's en bevoegdheden

Onderwijsbevoegdheid

Om les te geven, moet u bevoegd zijn. De bevoegdhedenscan vertelt u precies welke onderwijsbevoegdheid uw diploma geeft. Kunt u de vereiste lesbevoegdheid niet halen? Dan kunt u soms ontheffing van de benoembaarheidseisen aanvragen, of erkenning van uw bekwaamheid.

  1. In het kort
  2. Onderwijsbevoegdheid bepalen
  3. Ontheffing eisen benoembaarheid vo
  4. Erkenning bekwaamheid vo

In het kort

Voor de prestaties van leerlingen is het belangrijk dat zij les krijgen van bevoegde leraren. Bevoegdheid is bovendien van belang voor leraren zelf: het zegt iets over de kwaliteit van de beroepsgroep. De overheid wil daarom dat alleen bevoegde leraren voor de klas staan.

Wel of niet bevoegd

Wilt u weten voor welke vakken en schoolsoorten u bevoegd bent? Met de bevoegdhedenscan bepaalt u welke onderwijsbevoegdheid uw diploma geeft.

Bevoegdheid halen niet mogelijk

Geeft u les in het voortgezet onderwijs, maar kunt u uw bevoegdheid niet halen? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee