Erkenning bekwaamheid vo

Geeft u onbevoegd les? Maar kunt u uw onderwijsbevoegdheid niet halen omdat hiervoor geen opleidingbestaat? Voor erkenning bekwaamheid voortgezet onderwijs gelden de volgende voorwaarden:

 • U geeft les in een .
 • U geeft gemiddeld minimaal 4 uur per week les in het vak.
 • Er is geen opleiding die opleidt tot een lesbevoegdheid in het vak, en het vak is ook niet opgenomen in de Regeling conversietabel Link opent externe pagina .
 • U bent aantoonbaar vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch-didactisch bekwaam.

Komt het vak wel voor in de Regeling conversietabel? Dan heeft een aanvraag voor een bekwaamheidserkenning geen zin. U moet dan namelijk voldoen aan de voorwaarden die in de Regeling conversietabel staan.

Wat moet u doen?

 1. Lees de beleidsregel Link opent externe pagina. Controleer in de tabel bekwaamheidserkenning van de beleidsregel of u aan de voorwaarden voor een gesloten aanvraag voldoet.
 2. Is geen van de situaties in de tabel van toepassing? Dan kunt u een open aanvraag indienen. U moet dan aangeven waarom u denkt dat u toch voldoet aan de voorwaarden.
 3. Verzamel alle bewijsstukken:
  • het schoolplan
  • een verklaring van het bestuur dat u pedagogisch-didactisch bekwaam bent
  • als u aan een situatie uit de tabel bekwaamheidserkenning voldoet: de in de tabel vermelde bewijsstukken
  • als u niet aan een situatie uit de tabel bekwaamheidserkenning voldoet: alle bewijsstukken waaruit blijkt dat u vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch-didactisch bekwaam bent.
 4. Vul het formulier Ontheffing eisen benoembaarheid of erkenning bekwaamheid in en voeg de bewijsstukken toe. Stuur het naar DUO.

DUO accepteert alleen aanvragen met een formulier.

BES-eilanden

Ook leraren op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen erkenning van bekwaamheid aanvragen. De voorwaarden zijn dezelfde als voor aanvragen uit de rest van Nederland. U kunt hetzelfde formulier gebruiken.

Als uw aanvraag wordt toegekend

Wordt uw aanvraag toegekend, dan bent u voortaan bevoegd voor het bewuste vak.

Onderwijsbevoegdheid bepalen

Weet u niet zeker of u bevoegd bent voor het vak dat u geeft? Dit controleert u met de bevoegdhedenscan.

Contact

Voor vragen kunt u op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur bellen met de afdeling Diplomadiensten: 050 599 77 78 . Of stuur een e-mail naar diplomadiensten@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee