Uw inschrijving bij school

Of en hoeveel lesgeld u betaalt, hangt af van uw inschrijving bij school. Stroomt u later in het schooljaar in? Misschien betaalt u dan een lager lesgeldbedrag.

Niet begonnen of gestopt

Bent u voor 1 oktober uitgeschreven? Dan hoeft u geen lesgeld te betalen.
Wordt u op of na 1 oktober uitgeschreven? Vaak moet u dan lesgeld betalen voor het hele schooljaar. Alleen in sommige situaties kunt u een deel van het lesgeld terugkrijgen.

Minder betalen bij latere instroom

Als u later in het schooljaar begint, betaalt u minder lesgeld. Hoeveel u precies per schooljaar betaalt, staat in onderstaande tabellen.

Tabel latere instroom 2023-2024
Bedragen 2023-2024
Inschrijving in Te betalen lesgeld
Augustus € 1.357,-
September € 1.357,-
Oktober € 1.357,-
November € 1.017,75
December € 904,67
Januari € 791,58
Februari € 678,50
Maart € 565,42
April € 452,33
Mei € 339,25
Juni € 226,17
Juli € 113,08

Termijnregeling en latere instroom

Stroomt u later in en hebt u een termijnregeling? Dan betaalt u minder dan 9 termijnen. U krijgt een bericht waarin de precieze bedragen en incassomomenten staan.

Overstappen naar een andere opleiding

U hoeft maar 1 keer per jaar lesgeld te betalen. Stapt u over naar een andere voltijds mbo- of vavo-opleiding, dan hoeft u niet opnieuw te betalen.

Gaat u een opleiding doen waarvoor u wettelijk cursusgeld moet betalen (bijvoorbeeld bbl of deeltijd)? Dan kunt u soms lesgeld terugkrijgen.

Stapt u tijdens het schooljaar over naar hbo of universiteit? Dan kunt u korting op het collegegeld vragen bij de hogeschool. U moet dan laten zien dat u voor dit schooljaar lesgeld moest betalen. U hebt hiervoor in september een bericht gekregen van DUO. Dit bericht vindt u terug in Mijn DUO. De hogeschool bepaalt het kortingsbedrag aan de hand van de tabel waarin staat hoeveel lesgeld u terug kunt krijgen.

Herexamen of stage

Zolang u voltijds staat ingeschreven bij uw opleiding, moet u lesgeld betalen. Dus ook als u alleen herexamen doet of stage loopt.

Wordt u als  ingeschreven? Als dit aan het begin van het schooljaar tot 1 oktober zo is, betaalt u geen lesgeld. Wordt u later in het jaar examendeelnemer, kijk dan of u lesgeld kunt terugvragen.