Lesgeld terugvragen of termijnregeling stopzetten

U betaalt lesgeld voor het hele schooljaar. Ook als u stopt. Alleen in sommige situaties kunt u lesgeld terugkrijgen. Dit moet u zelf aanvragen. Het gaat niet automatisch. Betaalt u lesgeld in termijnen, dan kunt u vragen om de termijnregeling stop te zetten.

Voorwaarden voor terugkrijgen of stopzetten

U moet aan alle 3 voorwaarden voldoen.

 • U bent voor 1 mei 2021 uitgeschreven.
 • U doet de aanvraag uiterlijk 31 juli 2021.
 • 1 van de volgende situaties geldt:
  • U hebt uw diploma behaald.
  • U stapt tijdens het schooljaar over naar bbl, deeltijd-mbo of deeltijd-vavo.
  • U of uw ouders scheiden en daardoor kunt u geen lessen volgen.
  • U bent zwanger.
  • U, uw partner of een familielid wordt ernstig ziek of komt te overlijden.

Uw situatie

U betaalt lesgeld in 1 keer

Hebt u het lesgeld in 1 keer betaald? Dan kijken we met hoeveel het lesgeld wordt verlaagd en krijgt u een deel van het lesgeld terug. Bij recht op terugbetaling krijgt u het binnen 2 weken uitbetaald.

U betaalt lesgeld in termijnen

Betaalt u het lesgeld in termijnen? Dan verlagen we de termijnregeling naar een nieuw lesgeldbedrag. De incasso's lopen door tot u het nieuwe bedrag volledig hebt betaald. Daarna stopt de termijnregeling. 

Hebt u het volledige bedrag al betaald? Dan stoppen we de termijnregeling en krijgt u het te veel betaalde bedrag binnen 2 weken terug.

Student komt te overlijden

Komt de student zelf te overlijden? Dan geeft de gemeente het overlijden aan ons door. Als nabestaande hoeft u niets te doen. DUO regelt de rest. Alleen als de student in het buitenland woonde, moet u zelf het overlijden melden.

Te veel betaald lesgeld storten we automatisch terug. Dit doen we op het rekeningnummer waar de betaling vandaan kwam.

Hoe kunt u lesgeld terugvragen of de termijnregeling stopzetten?

 1. Vul het formulier Verzoek terugvragen lesgeld/stopzetten termijnregeling lesgeld 2020-2021 in.
 2. Doe de bewijsstukken erbij (bij ziekte ook het formulier Medische informatie).
 3. Stuur het formulier met de bewijsstukken uiterlijk 31 juli 2021 op.

Het formulier voor 2020-2021 is eind oktober beschikbaar.

Hoeveel verlaging?

In deze tabel staat met hoeveel het lesgeld wordt verlaagd. Afhankelijk van de situatie moet u in totaal minder betalen of krijgt u een bedrag terug.

Uitgeschreven in Bedrag verlaging lesgeld 2020-2021
Augustus € 1.202,-
September € 1.202,-
Oktober € 901,50
November € 801,33
December € 701,17
Januari € 601,00
Februari € 500,83
Maart € 400,67
April € 300,50
Mei € 0,-
Juni € 0,-
Juli € 0,-
Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee