Voorwaarden

Doet u mbo, hbo of universiteit? Dan kunt u studiefinanciering aanvragen.

Er gelden voorwaarden voor uw leeftijd, opleiding en nationaliteit.

Leeftijd

 • U moet minimaal 18 jaar zijn.
 • U moet jonger zijn dan 30 als uw tegemoetkoming ingaat. Behalve als u voortgezet speciaal onderwijs (vso) doet. Dan moet u jonger zijn dan 20.
U wordt 30

Tegemoetkoming scholieren stopt als u 30 wordt. U kunt dan misschien een tegemoetkoming deeltijders krijgen.

U doet vso en wordt 20

Doet u vso? Dan wordt u meestal uitgeschreven bij uw opleiding als u 20 wordt. De tegemoetkoming scholieren stopt dan automatisch. Blijft u toch ingeschreven staan na uw 20e? Geef dan via Mijn DUO door per wanneer u wel wordt uitgeschreven. Uw tegemoetkoming loopt door tot en met die datum.

Opleiding

 • U doet een van de volgende opleidingen: vmbo, havo, vwo, mavo, lwoo, praktijkonderwijs, vso of vavo
 • U staat voltijds ingeschreven.
 • U moet op de 1e van de maand ingeschreven staan bij school. Wordt u na de 1e ingeschreven, dan gaat uw tegemoetkoming een maand later in.
 • Uw opleiding duurt minimaal 1 jaar.
 • U volgt een erkende opleiding in Nederland. Uw school kan u vertellen of uw opleiding erkend is.
Doorlopende of geïntegreerde leerroute vmbo-mbo

Volgt u een doorlopende of geïntegreerde leerroute vmbo-mbo? Dan valt u de eerste 2 leerjaren van deze route onder het voortgezet onderwijs (fase vo). Daarna valt u meestal onder het mbo (fase mbo). Uw school weet of u onder het voortgezet onderwijs of het mbo valt.

Controleer met het stroomschema of de voorwaardenhulp waar u recht op hebt.

Voorwaardenhulp doorlopende en geïntegreerde leerrouteVoorwaardenhulp doorlopende en geïntegreerde leerroute

Nationaliteit

 • U bent Nederlander of u hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.
 • Hebt u een verblijfsvergunning type I? Of komt u uit een EU/EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland? Dan kunt u misschien ook tegemoetkoming scholieren krijgen.
Voorwaarden verblijfsvergunning type I

Gebruik de voorwaardenhulp om te bepalen of u recht hebt op studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren.

Voorwaardenhulp verblijfsvergunning type IVoorwaardenhulp verblijfsvergunning type I

Voorwaarden EU/EER-burgers en Zwitsers

U krijgt studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont 5 jaar of langer aaneengesloten in Nederland.
 • U bent naar Nederland gekomen om te werken. Dit moet voor minimaal 56 uur per maand zijn.
 • Uw niet-Nederlandse ouder of partner heeft de nationaliteit van een EU/EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland en werkt of heeft gewerkt in Nederland voor minimaal 56 uur per maand.

Ook voor alleen het studentenreisproduct moet u aan 1 van deze voorwaarden voldoen.

Voldoet u aan 1 van deze voorwaarden? Maak een afspraak op 1 van onze servicekantoren. U moet een aantal bewijsstukken meenemen. Welke dit zijn, leest u bij Bewijsstukken EU/EER-burgers en Zwitsers.

Voldoet u niet aan de genoemde voorwaarden, maar denkt u toch recht te hebben? Neem dan contact met ons op.

Bewijsstukken EU/EER-burgers en Zwitsers

5 jaar of langer aaneengesloten in Nederland

We hebben alleen een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.

Werkzaam in Nederland met vast, tijdelijk of oproepcontract

Als u zelf een arbeidscontract hebt:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs

Als uw niet-Nederlandse ouder een arbeidscontract heeft:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs van uzelf + uw ouder
 • uw geboorteakte

Als uw niet-Nederlandse partner een arbeidscontract heeft:

 • arbeidscontract + laatste loonstrook met bijbehorend bankafschrift
 • identiteitsbewijs van uzelf + uw partner
 • trouwboekje of akte van geregistreerd partnerschap

Een kopie van de bewijsstukken is voldoende.

Werkzaam in Nederland als freelancer of zzp'er

Bent u freelancer of zzp'er, of is uw ouder of partner dat? Dan leggen we u liever persoonlijk uit welke bewijsstukken we nodig hebben. Bel ons of maak een afspraak op 1 van onze servicekantoren.

Controle gewerkte uren

DUO controleert regelmatig of u, uw ouder of uw partner iedere maand 56 uur heeft gewerkt. Ook als u alleen het studentenreisproduct hebt, moet u aan deze voorwaarde voldoen.

Ik wacht nog op een verblijfsvergunning

Wacht u nog op een verblijfsvergunning? Vraag dan tegemoetkoming scholieren aan zodra u uw verblijfsvergunning hebt. Aanvragen kan met terugwerkende kracht, tot het begin van het school- of studiejaar.

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor tegemoetkoming scholieren? Misschien komt u in aanmerking voor tegemoetkoming deeltijders.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee