Naar Kinderopvang

Personenregister kinderopvang

In het kort

Als u woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet u zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Hier hebt u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor nodig. Daarna moet de kinderopvang of het gastouderbureau u nog koppelen aan de organisatie.

Continue screening

Nadat u bent ingeschreven en gekoppeld, wordt u continu gescreend. Dit betekent dat er dagelijks gecontroleerd wordt of u strafbare feiten hebt gepleegd. Het gaat dan om feiten die niet samengaan met het werken met kinderen.

Hoe werkt continue screening?

Het screenen gaat als volgt:

 1. De inschrijfplichtige moet bij inschrijving het kenmerk van zijn VOG doorgeven.
 2. De Justitiële Informatiedienst (Justid) controleert daarna dagelijks of de geregistreerde persoon zo'n strafbaar feit heeft gepleegd. Is dit het geval, dan krijgt DUO een signaal.
 3. DUO informeert de GGD, de GGD informeert de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau.
 4. De inschrijfplichtige moet een nieuwe VOG aanvragen. Zonder nieuwe VOG mag deze persoon niet meer werken in de kinderopvang.

Meer informatie over continue screening vindt u op justis.nl.

Wie moeten zich inschrijven?

 • bestuurders van kinderopvangorganisaties
 • gastouders en hun huisgenoten van 18 jaar of ouder
 • vaste en tijdelijke medewerkers, uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen
 • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen
 • iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren

Structureel aanwezig

Iemand is structureel aanwezig als hij minstens 1 keer in de 3 maanden minimaal een halfuur tijdens opvanguren op de locatie is. Bijvoorbeeld de schoonmaakster of de buurvrouw die tijdens opvanguren op bezoek komt. Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl.

Wie heeft toegang tot het personenregister?

Het personenregister is niet openbaar. Alleen de volgende instanties mogen gebruikmaken van het register:

 • Justid. Deze dienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gebruikt het register voor de continue screening.
 • De kinderopvangorganisatie waaraan iemand gekoppeld is. Die kan de naam, geboortedatum, het burgerservicenummer en het kenmerk van de VOG zien.
 • De GGD. De GGD gebruikt het register om te controleren of iedereen op de opvanglocatie ingeschreven staat.
 • Gemeenten. Gemeenten hebben via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) toegang tot gegevens uit het personenregister. De gegevens worden alleen gebruikt om aanvragen van een kinderopvangorganisatie tot inschrijving in het LRK te kunnen beoordelen.
 • DUO. DUO beheert het register en handelt de signalen uit de continue screening af.

Contact

Hebt u nog vragen? Bel dan met de helpdesk Kinderopvang van DUO op telefoonnummer 050-599 80 54 (optie 2) op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. Of stuur een mail naar helpdesk-prk@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee