Naar Home

Ouderverklaring voor nieuwe scholen

Voorwaarden

Op duo.nl wordt jaarlijks op 1 juli een overzicht van nieuwe initiatieven gepubliceerd. Als u interesse hebt voor een initiatief, dan kunt u het steunen. Als u meer wilt weten over het initiatief, kunt u in dat overzicht ook de contactgegevens vinden van de initiatiefnemer.

Voorwaarden ouderverklaring

  • U bent de ouder of verzorger van het kind en beslissingsbevoegd.
  • U kunt per kind 1 ouderverklaring geven, dus u óf de andere ouder/verzorger en niet allebei.
  • Voor basisonderwijs valt uw kind in de categorie van 2 tot en met 4 jaar op 1 november van het kalenderjaar dat u de verklaring afgeeft. Voor voortgezet onderwijs is dit 10 tot en met 12 jaar.
  • Uw kind woont in een postcodegebied dat geheel of gedeeltelijk valt binnen een straal van 6 kilometer (basisonderwijs) of 15 kilometer (voortgezet onderwijs) vanaf een meetpunt behorend bij de postcode van de nieuwe school.
  • U hebt de afgelopen 2 jaar geen ander goedgekeurd initiatief gesteund.

Ouderverklaring

Op de initiatievenpagina van duo.nl kiest u “Start ouderverklaring”. Dan kunt u inloggen op Mijn DUO met DigiD met sms-controle of met de DigiD-app. U hebt hierbij het bsn van het kind nodig.

Meer informatie over DigiD vindt u op de site van DigiD Link opent externe pagina .

Bij een school voor voortgezet onderwijs kiest u eerst voor een opleidingsniveau. Bij vmbo (basis en kader) kiest u ook een profiel. U krijgt direct en automatisch te zien of uw ouderverklaring aan de voorwaarden voldoet.

U kunt uw afgegeven ouderverklaring terugzien in uw MijnDUO-account. Om in te loggen klikt u bovenaan de pagina op 'Log in'. 

Intrekken van een ouderverklaring

U kunt uw ouderverklaring intrekken tot uiterlijk 15 oktober. Als u inlogt op Mijn DUO ziet u bij uw verklaring de optie “Trek ouderverklaring in”.

Als het initiatief is ingetrokken

Als de initiatiefnemer het initiatief intrekt, dan vervalt uw verklaring en kunt u een ander initiatief steunen. U krijgt hiervan geen bericht. U kunt vanaf 1 juli op de initiatievenpagina zien of het initiatief is ingetrokken.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee