Naar Home

Ouderverklaring voor nieuwe scholen

Voorwaarden

Op duo.nl wordt jaarlijks op 1 juli een overzicht van nieuwe initiatieven gepubliceerd. Als u interesse hebt voor een initiatief, dan kunt u het steunen met het afgeven van een ouderverklaring. Als u meer wilt weten over het initiatief, kunt u in dat overzicht ook de contactgegevens vinden van de initiatiefnemer.

Voorwaarden ouderverklaring

  • U bent de ouder of verzorger van het kind en beslissingsbevoegd.
  • U kunt per kind 1 ouderverklaring geven, dus u óf de andere ouder/verzorger en niet allebei.
  • Voor basisonderwijs valt uw kind in de categorie van 2 tot en met 4 jaar op 1 november van het kalenderjaar dat u de verklaring afgeeft. Voor voortgezet onderwijs is dit 10 tot en met 12 jaar.
  • Uw kind woont in een postcodegebied dat geheel of gedeeltelijk valt binnen een straal van 6 kilometer (basisonderwijs) of 15 kilometer (voortgezet onderwijs) vanaf een meetpunt behorend bij de postcode van de nieuwe school.
  • U hebt de afgelopen 2 jaar geen ander goedgekeurd initiatief gesteund.