Naar Home

Ouderverklaring voor nieuwe scholen

Een ouderverklaring afgeven

Kies het initiatief dat u wilt steunen. U kunt dan voor dit initiatief een ouderverklaring afgeven. Daarmee verklaart u dat u belangstelling hebt voor dit initiatief. Het betekent niet dat u uw kind ook moet inschrijven op deze school.

In de periode van 1 juli tot uiterlijk 15 oktober kunt u een initiatief steunen met uw ouderverklaring. Tot 15 oktober kunt u uw ouderverklaring ook weer intrekken.

Burgerservicenummer (bsn) kind gebruiken

U hebt het bsn van uw kind nodig om de ouderverklaring af te geven: Voor controle op leeftijd, postcode en woonplaats. Zorg dat u dit nummer weet voor u verdergaat.

Uw keuze gemaakt? Klik dan bij het initiatief op de groene knop Start ouderverklaring. 

Naar de lijst met initiatievenNaar de lijst met initiatieven

Inloggen Mijn DUO is nodig

Voor uw ouderverklaring moet u inloggen op Mijn DUO. Als u bent ingelogd, kunt u de ouderverklaring afgeven of later intrekken. 

 • Andere ouders zien uw ouderverklaring niet. Ook voor de initiatiefnemer is niet zichtbaar wie er een ouderverklaring heeft afgegeven. 
 • Gebruik een actuele en bijgewerkte versie van uw browser. Gebruik bij voorkeur een van de volgende browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox of Microsoft Edge.

Op de pagina voorwaarden leest u wanneer u wel een ouderverklaring mag afgeven en wanneer niet. U leest er ook wat u precies moet doen.

Als u bent ingelogd

Op de initiatievenpagina van duo.nl kiest u “Start ouderverklaring”. Dan kunt u inloggen op Mijn DUO met DigiD met sms-controle of met de DigiD-app. U hebt hierbij het burgerservicenummer (bsn) van het kind nodig.

Meer informatie over DigiD vindt u op de site van DigiD Link opent externe pagina .

Bij een school voor voortgezet onderwijs kiest u het opleidingsniveau. Bij vmbo (basis en kader) kiest u ook een profiel. U maakt hierbij een inschatting van het opleidingsniveau en/of profiel dat uw kind gaat volgen.

Nadat u de ouderverklaring hebt afgegeven: 

 • Ontvangt u geen bevestiging. U krijgt direct en automatisch te zien of uw ouderverklaring aan de voorwaarden voldoet.
 • Kunt u uw afgegeven ouderverklaring terugzien in uw Mijn DUO-account. Om in te loggen klikt u bovenaan de pagina op 'Log in'. 

Status initiatief

Een initiatief kan verschillende statussen hebben.

 • Aanvraag ingediend: u kunt geen ouderverklaring meer afgeven, ook al is het misschien nog geen 15 oktober. U kunt de ouderverklaring ook niet meer intrekken.
 • Initiatief is ingetrokken.
 • Goedgekeurd of afgekeurd: u kunt het op de initiatievenpagina zien, als de minister een beslissing heeft genomen. Zo kunt u volgen of het initiatief dat u gesteund hebt doorgaat.

In geen van deze wijzigingen van de status ontvangen de indieners van de ouderverklaring een melding.

De ouderverklaring intrekken

 • U kunt de ouderverklaring intrekkentot uiterlijk 15 oktober. Als u inlogt op Mijn DUO ziet u bij uw verklaring de optie “Trek ouderverklaring in”.

 • Alleen de ouder die de verklaring afgeeft, kan deze verklaring weer intrekken.

Indieners van de ouderverklaring ontvangen hiervan geen melding.

De ouderverklaring vervalt

Wanneer vervalt de ouderverklaring:

 • Als de initiatiefnemer het initiatief intrekt, dan vervalt uw verklaring en kunt u een ander initiatief steunen. U krijgt hiervan geen bericht. U kunt vanaf 1 juli op de initiatievenpagina zien of het initiatief is ingetrokken.
 • Als de initiatiefnemer geen aanvraag indient.
 • Als de initiatiefnemer de aanvraag intrekt.
 • Als de minister de aanvraag onherroepelijk afwijst.
 • Twee jaar na de start van een toegekende aanvraag.

In deze situaties ontvangen de indieners van de ouderverklaring geen melding.

Informatie

Voor vragen over de ouderverklaring kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum onderwijs (het Ico) van 9.00 tot 13.00 uur, op werkdagen.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee