Naar Home

Ouderverklaring voor nieuwe scholen

Ouderverklaring afgeven

Kies het initiatief dat u wilt steunen. U kunt dan voor dit initiatief een ouderverklaring afgeven. Daarmee verklaart u dat u belangstelling heeft voor dit initiatief. Het betekent niet dat u uw kind ook moet inschrijven op deze school.

Naar de lijst met initiatievenNaar de lijst met initiatieven

Burgerservicenummer (bsn) kind gebruiken

U hebt het bsn van uw kind nodig om de ouderverklaring af te geven. Zorg dat u dit nummer weet voor u verdergaat.

Status initiatief

Een initiatief kan verschillende statussen hebben.

  • Aanvraag ingediend: u kunt geen ouderverklaring meer afgeven, ook al is het misschien nog geen 15 oktober. U kunt de ouderverklaring ook niet meer intrekken.
  • Goedgekeurd of afgekeurd: u kunt het op de initiatievenpagina zien, als de minister een beslissing heeft genomen. Zo kunt u volgen of het initiatief dat u gesteund hebt doorgaat.

Voor vragen over de ouderverklaring kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum onderwijs (het Ico) van 9.00 tot 13.00 uur, op werkdagen.

  • Primair onderwijs: 070-757 51 11
  • Voortgezet onderwijs 070-757 51 22
Ouderverklaring voor Caribisch Nederland

In Caribisch Nederland gaat het anders. Tussen 1 juli en 15 oktober kunt u uw ouderverklaring persoonlijk afgeven, bij het kantoor van de Rijksdienst Caribisch Nederland op uw eiland. Op Bonaire en Sint Eustatius kunt u het afgeven bij de afdeling OCW en op Saba bij het secretariaat van RCN in The Bottom.

De adresgegevens vindt u op de contactpagina van de RCN Link opent externe pagina .

Uw formulier wordt dan via een beveiligde verbinding naar DUO gestuurd.

U moet uw eigen identiteitsbewijs en het ID-nummer van het kind meenemen. Uw kind moet op het eiland van de nieuwe school wonen.

Het formulier 'Indienen ouderverklaring' kunt u downloaden op de pagina van het initiatief. 

Tot 15 oktober kunt u uw ouderverklaring ook weer intrekken. Ook hiervoor kunt u terecht bij het kantoor van de Rijksdienst Caribisch Nederland op uw eiland. U kunt uw ouderverklaring niet door iemand anders laten intrekken, u moet dit persoonlijk doen. Het formulier 'Intrekken ouderverklaring' kunt u downloaden op de pagina van het initiatief. 

Als een initiatief al is ingediend of is ingetrokken, is het niet meer mogelijk een ouderverklaring af te geven of in te trekken. U kunt op de pagina van het initiatief zien welke status het heeft.

Initiatief 2021

Elk jaar op 1 juli worden de nieuwe initiatieven in Caribisch Nederland hier gepubliceerd.

St. Eustatius  Seventh-day Adventist Academy

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee