Naar Home

Ouderverklaring voor nieuwe scholen

Een ouderverklaring afgeven

Kies het initiatief waarvoor u een ouderverklaring gaat afgeven. Daar verklaart u dat u belangstelling hebt voor dit initiatief. Het betekent niet dat u uw kind verplicht moet inschrijven op deze school.

Burgerservicenummer (BSN) kind gebruiken

U hebt het BSN van uw kind nodig om de ouderverklaring af te geven: Voor controle op leeftijd, postcode en woonplaats. Zorg dat u dit nummer weet voor u verdergaat.

Uw keuze gemaakt? Klik dan bij het initiatief op de groene knop Start ouderverklaring. 

Naar de lijst met initiatievenOpent externe pagina

Inloggen Mijn DUO is nodig

Voor uw ouderverklaring moet u met uw eigen DigiD inloggen op Mijn DUO. Als u bent ingelogd, kunt u de ouderverklaring afgeven of later intrekken. 

 • Andere ouders zien uw ouderverklaring niet. Ook voor de initiatiefnemer is niet zichtbaar wie er een ouderverklaring heeft afgegeven. 
 • Gebruik een actuele en bijgewerkte versie van uw browser. Gebruik bij voorkeur een van de volgende browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox of Microsoft Edge.

Op de pagina voorwaarden leest u wanneer u wel een ouderverklaring mag afgeven en wanneer niet. U leest er ook wat u precies moet doen.

Als u bent ingelogd

Op de initiatievenpagina van duo.nl kiest u “Start ouderverklaring”. Dan kunt u inloggen op Mijn DUO met DigiD met sms-controle of met de DigiD-app. U hebt hierbij het burgerservicenummer (BSN) van het kind nodig.

Meer informatie over DigiD vindt u op de site van DigiD Link opent externe pagina .

Bij een school voor voortgezet onderwijs kiest u het opleidingsniveau. Bij vmbo (basis en kader) kiest u ook een profiel. U maakt hierbij een inschatting van het opleidingsniveau en/of profiel dat uw kind gaat volgen.

Nadat u de ouderverklaring hebt afgegeven:

 • Ontvangt u geen bevestiging. U krijgt direct en automatisch te zien of uw ouderverklaring aan de voorwaarden voldoet.
 • Kunt u uw afgegeven ouderverklaring terugzien in uw Mijn DUO-account. Om in te loggen klikt u bovenaan de pagina op 'Log in'.

Status initiatief

Een initiatief kan verschillende statussen hebben.

 • Aanvraag ingediend: u kunt geen ouderverklaring meer afgeven, ook al is het misschien nog geen 29 oktober. U kunt de ouderverklaring ook niet meer intrekken.
 • Initiatief is ingetrokken.
 • Goedgekeurd of afgekeurd: u kunt het op de initiatievenpagina zien, als de minister een beslissing heeft genomen. Zo kunt u volgen of het initiatief dat u gesteund hebt doorgaat.

In geen van deze wijzigingen van de status ontvangen de indieners van de ouderverklaring een melding.

De ouderverklaring intrekken

 • U kunt de ouderverklaring intrekken tot uiterlijk 29 oktober. Als u inlogt op Mijn DUO ziet u bij uw verklaring de optie “Trek ouderverklaring in”.
 • Alleen de ouder die de verklaring afgeeft, kan deze verklaring weer intrekken.

Indieners van de ouderverklaring ontvangen hiervan geen melding.

De ouderverklaring vervalt

Wanneer vervalt de ouderverklaring:

 • Als de initiatiefnemer het initiatief intrekt, dan vervalt uw verklaring en kunt u een ander initiatief steunen. U krijgt hiervan geen bericht. U kunt vanaf 1 juli op de initiatievenpagina zien of het initiatief is ingetrokken.
 • Als de initiatiefnemer geen aanvraag indient.
 • Als de initiatiefnemer de aanvraag intrekt.
 • Als de minister de aanvraag afwijst. In dat geval kunt u vanaf 1 juli opnieuw een ouderverklaring afgeven voor een initiatief.
 • 2 jaar na de start van een toegekende aanvraag.
 • Als de ouderverklaring niet aan de eerder genoemde voorwaarden voldoet.

In deze situaties ontvangen de indieners van de ouderverklaring geen melding.

Informatie

Voor vragen over de ouderverklaring kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum onderwijs (het Ico) van 9.00 tot 13.00 uur, op werkdagen.