In het kort

Gaat u voor werk of studie naar het buitenland? U kunt gratis een uittreksel van uw diploma downloaden in Mijn diploma's. Maar diploma is niet automatisch geldig over de grens. En het schooltype dat u hebt gevolgd, bestaat misschien niet in uw land van bestemming. Soms kan DUO u ook daarmee helpen.

Legalisatie diploma

Voor werk of studie in het buitenland hebt u vaak een gelegaliseerd diploma nodig. Of een ander gelegaliseerd opleidingsdocument, bijvoorbeeld uw cijferlijst. Met een legalisatie weten de instanties in het buitenland dat uw opleidingsdocumenten echt en erkend zijn. U kunt uw document bij DUO laten legaliseren.

Statusverklaring diploma

Een statusverklaring is een beschrijving van een opleiding en verschilt per onderwijssoort. DUO verstrekt statusverklaringen voor opleidingen in het Nederlands voortgezet onderwijs.

Uittreksel Mijn diploma's

In Mijn diploma's staan diplomagegevens van de meeste, door het ministerie van OCW erkende Nederlandse opleidingen. Download een gratis digitaal uittreksel van uw diploma als uw buitenlandse werkgever of school om bewijs van uw diploma vraagt.

Onderwijsbevoegdheid

Wilt u met een Nederlands diploma les gaan geven? Informeer dan of uw diploma een onderwijsbevoegdheid geeft.