Naar Formulieren

Formulieren terugbetalen studieschuld

Sommige aanvragen of wijzigingen kunt u alleen online doorgeven. De link verwijst dan niet naar een formulier (pdf), maar naar een andere pagina.

Maak uw keuze:

Wijzigen en machtigen

Verlagen maandbedrag studieschuld

Verlagen maandbedrag studieschuld voor inwoners van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten of Caribisch Nederland

Kwijtschelding aanvullende beurs

Betalingsregeling