Naar Home

Formulieren

Als online regelen niet kan of niet lukt.

You can find our forms in English on the page Forms

Situatie Leeftijd Welke formulieren
Ik ben mbo'er jonger dan 18 studentenreisproduct minderjarigen
Ik ben mbo'er 18 of ouder studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs
Ik ben student aan hbo of universiteit
alle leeftijden studiefinanciering hbo of universiteit
Ik ben scholier 18 of ouder tegemoetkoming scholieren
Ik betaal mijn studieschuld terug alle leeftijden terugbetalen studieschuld
Ik volg een deeltijdopleiding in het voortgezet onderwijs 18 of ouder tegemoetkoming deeltijders
Ik wil leraar worden, maar krijg geen studiefinanciering alle leeftijden tegemoetkoming leraren
Ik volg een opleiding aan mbo (voltijd BOL), hogeschool of universiteit, maar krijg geen studiefinanciering 30 jaar of ouder tegemoetkoming leraren en levenlanglerenkrediet
Ik ben leraar alle leeftijden lerarenbeurs
Mijn kind doet voortgezet onderwijs ouder dan 18 tegemoetkoming scholieren
Mijn kind doet mbo 18 jaar en ouder studiefinanciering beroepsonderwijs
Mijn kind doet hbo of universiteit alle leeftijden studiefinanciering hbo en universiteit