Naar Privacy en Wob

Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt voor meer openheid en transparantie van de overheid en geeft u de mogelijkheid tot inzage in het handelen van de overheid.
Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Wanneer kunt u een Wob-verzoek doen?

De overheid geeft zelf informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via een persbericht of de website rijksoverheid.nl Link opent externe pagina . Wilt u meer weten, dan kunt u een overheidsorganisatie vragen om bepaalde informatie openbaar te maken. Hiervoor moet u een Wob-verzoek indienen. Bij een Wob-verzoek moet het gaan om een verzoek tot openbaarmaking van documenten met overheidsinformatie die gaan over het beleid en/of de uitvoering van een bestuursorgaan. Anders gezegd: het moet gaan om 'een bestuurlijke aangelegenheid'. De Wob is niet bedoeld voor het opvragen van documenten uit een persoonlijk dossier.

Wob-verzoek indienen

U kunt een Wob-verzoek indienen met het formulier Verzoek Wet openbaarheid van bestuur.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee