Naar Veranderingen studiefinanciering

Studenten met een functiebeperking (ho)

Studenten die door een functiebeperking langer over de studie doen, kunnen 12 maanden langer studiefinanciering als prestatiebeurs krijgen.

Jaar extra basisbeurs

Studenten met een functiebeperking krijgen bij verlenging van hun studiefinanciering vanaf september 2023 een jaar extra basisbeurs in plaats van een lening.

Kwijtschelding vervalt

Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 krijgen studenten met een functiebeperking kwijtschelding voor een deel van de extra lening. Het bedrag van deze kwijtschelding is afhankelijk van het jaar waarin de student een diploma heeft behaald. 

Omdat vanaf september 2023 de basisbeurs terug is, vervalt de kwijtschelding voor studenten die vanaf september 2023 voor het eerst studiefinanciering in het hoger onderwijs krijgen. Deze studenten hebben geen studiefinanciering gekregen onder het leenstelsel en het jaar verlenging van de studiefinanciering wordt toegekend als basisbeurs. Er is dan geen extra lening toegekend en dus valt er ook niets kwijt te schelden.


Terug naar overzicht veranderingen