Naar Home

Veranderingen studiefinanciering

Illustratie portemonnee met symbool vinkje erop en wat muntgeld eromheen.

Wat verandert er voor mij?

Naast de invoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, verandert er meer. Ook voor studenten in het mbo. Vul de tool in en kijk wat er voor jou verandert.

Lachend meisje zit met laptop op schoot op de grond in studentenkamer. Ze leunt tegen vier gestapelde blokken. Op ieder blok staat een woord. Van onder naar boven zijn dat de woorden basisbeurs, aanvullende beurs, studentenreisproduct en lening.

Basisbeurs voor hoger onderwijs

De basisbeurs is er nu ook voor hbo en universiteit. Vraag 'm vóór 1 september aan in Mijn DUO. Dan krijg je 22 september je 1e betaling.

De veranderingen

Veranderingen in het kort

Korte samenvatting van de veranderingen

Basisbeurs terug (ho)

Bedragen en voorwaarden voor de nieuwe basisbeurs hoger onderwijs

Koopkrachtmaatregel (vo mbo en ho)

Extra geld voor uitwonende studenten en scholieren in 2023-2024

Aanvullende beurs (ho)

Een aanvullende beurs, ook met hoger ouderinkomen. Geldt alleen voor hbo en universiteit.

Tegemoetkoming gemiste basisbeurs (ho)

Voor studenten hbo of universiteit, die onder het leenstelsel vielen en dus geen basisbeurs kregen

Geld in plaats van studievoucher (ho)

De eerste groep leenstelselstudenten krijgt geld in plaats van een studievoucher

Wijziging studenten met een beperking (ho)

1 jaar langer basisbeurs voor studenten met een functiebeperking op hbo of universiteit

Afschaffing bijverdiengrens (mbo)

Onbeperkt bijverdienen naast de studiefinanciering

Studieschuld terugbetalen in 35 jaar (mbo)

Ook mbo-studenten mogen 35 jaar doen over terugbetalen studieschuld

Na mbo hbo-studie proberen (mbo)

Hbo-studie stoppen binnen 1 jaar, zonder terugbetaling van beurs en ov