Subsidie cultuurbegeleider

Geeft u cultuuronderwijs in het primair of speciaal onderwijs? Dan kunt u een subsidie krijgen om cultuurbegeleider te worden. De subsidie bestaat uit 2 delen: voor studiekosten en voor studieverlof.

Voorwaarden

U kunt subsidie voor studiekosten krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent een interne cultuurcoördinator (ICC’er) of leraar die cultuuronderwijs geeft in het primair of speciaal onderwijs.
  • U volgt de opleiding Cultuurbegeleider bij een onderwijsinstelling die in het CPION-opleidingenregister staat.
  • U vraagt de subsidie aan voordat u met uw opleiding begint.

Bent u in dienst van een bevoegd gezag? Dan kunt u ook subsidie voor studieverlof aanvragen. Hiermee kan uw school bijvoorbeeld een vervanger voor u aanstellen.

Aanvragen met formulier

  1. Vraag de subsidie voor studiekosten aan met het formulier Aanvraag subsidie cultuurbegeleider.
  2. Vraagt u ook subsidie voor studieverlof aan? Laat dan uw werkgever de Verklaring werkgever invullen.
  3. Mail het aanvraagformulier en de verklaring als pdf naar cultuurbegeleider@duo.nl. Doe dit voor de start van uw opleiding.

Bedrag

De subsidie voor studiekosten bestaat uit de volgende bedragen:

  • cursusgeld: maximaal € 3.000,-
  • studiemiddelen: € 175,-
  • reiskostenvergoeding: € 300,-

Deze bedragen zijn voor de hele opleiding. Het bedrag voor het cursusgeld is gelijk aan de werkelijke kosten die u hiervoor maakt. De andere bedragen zijn standaard.

Uw werkgever kan daarnaast voor maximaal 72 klokuren subsidie voor studieverlof krijgen. Dit is voor de hele studieperiode. We geven subsidie voor de werkelijke vervangingsuren. 1 klokuur staat gelijk aan € 40,89 (primair onderwijs) of € 43,02 (speciaal onderwijs) in 2019.

Uitbetaling

Binnen 4 weken nadat we de beschikking hebben gestuurd, maken we het geld over.

De subsidie voor studiekosten betalen we aan u uit. De subsidie voor studieverlof betalen we uit aan uw school, tegelijk met de reguliere bekostiging.

Gift of terugbetalen

Als u uw diploma behaalt binnen de officiële studieduur + 2 maanden, wordt de subsidie een gift. U moet dan wel binnen 3 maanden na uw examen een kopie van uw diploma en het betalingsbewijs mailen naar cultuurbegeleider@duo.nl. Haalt u het examen niet of stuurt u de kopie en het betalingsbewijs niet op tijd? Dan moet u de subsidie voor studiekosten terugbetalen.

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 16.00 uur. Of stuur een mail naar cultuurbegeleider@duo.nl. Hier kunt u ook wijzigingen in uw aanvraag naartoe sturen.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee