In het kort

Per 1 september 2023 is de regeling studievoucher veranderd. U krijgt voortaan geld of korting op uw studieschuld in plaats van tegoed voor een nieuwe opleiding. 

Oude regeling: tegoed voor nieuwe opleiding

Onder de oude regeling was de studievoucher een tegoed voor een nieuwe opleiding. U kon de studievoucher gebruiken om het collegegeld van een nieuwe opleiding mee te betalen. Meer over de oude regeling studievoucher

Nieuwe regeling: geld in plaats van studievoucher

Als u de oude studievoucher niet (volledig) hebt gebruikt, valt u automatisch onder de nieuwe regeling. U hebt dan recht op een tegemoetkoming in geld van ongeveer € 2.000,00. Het maakt niet meer uit of u een nieuwe opleiding gaat volgen. Meer over de nieuwe regeling tegemoetkoming studievoucher

Waarom een studievoucher?

Door de invoering van het leenstelsel wilde de overheid nog meer investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs. De 1e groep studenten onder het leenstelsel profiteerde daar nog niet optimaal van. De voucher is bedoeld om deze groep tegemoet te komen.