Naar Home

Kabinetsplannen studiefinanciering vanaf 2023

Het kabinet wil vanaf studiejaar 2023–2024 de basisbeurs weer invoeren voor alle studenten. En er zijn meer plannen, ook voor studenten in het mbo. Deze plannen zijn nog niet definitief, want de Eerste en Tweede Kamer moeten er nog over stemmen. Dat gebeurt in 2023.

Basisbeurs terug in het hoger onderwijs

Het kabinet wil de basisbeurs opnieuw invoeren in het hoger onderwijs. De basisbeurs wordt omgezet in een gift als u binnen 10 jaar uw diploma haalt.

De basisbeurs voor uitwonende studenten zal hoger zijn dan die voor thuiswonenden. De voorgestelde bedragen zijn:

  • voor thuiswonende studenten: € 110,30
  • voor uitwonende studenten: € 274,90

De herinvoering van de basisbeurs staat gepland voor 1 september 2023.

Voor wie?

Opnieuw invoeren van de basisbeurs geldt voor studenten die in studiejaar 2023-2024 een opleiding in het hoger onderwijs volgen en nog recht hebben op een

Nog niet op bericht oktober

In oktober 2022 krijgen alle studenten een bericht over hun studiefinanciering in het jaar 2023. In dit bericht is nog geen rekening gehouden met het plan voor herinvoering van de basisbeurs, omdat dit nog niet definitief is. Er staat dus nog niets in over de basisbeurs in het hoger onderwijs vanaf september 2023. 

Aanvragen

Als beide Kamers akkoord zijn, kunnen studenten hun basisbeurs gaan aanvragen. Die gaat dan in per 1 september 2023. Als u voor de basisbeurs in aanmerking komt, krijgt u van ons een bericht. 

Meer informatie

Deze pagina's worden aangevuld met meer info en extra maatregelen, zodra daarover meer bekend is. Kijk voor meer info ook op rijksoverheid.nl Link opent externe pagina

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee