Naar Home

Studievoucher

Oude regeling: studievoucher voor nieuwe opleiding

Tot 1 september 2023 gold de oude regeling studievoucher. De voucher was daarbij een tegoed voor een nieuwe opleiding.

Voorwaarden

Hebt u een studievoucher voor studiejaar 2022-2023 of studiejaar 2023-2024 gekregen, dan kon u die nog inzetten tot 1 september 2023. U moest aan al deze voorwaarden voldoen:

  • Uw eerste maand studiefinanciering voor een bacheloropleiding viel in de periode september 2015 tot en met augustus 2019.
  • U viel toen onder het leenstelsel. 
  • U hebt uw hbo-diploma (bachelor) of volledig universitaire diploma (bachelor + master) behaald in studiejaar 2018-2019 of eerder.
  • U hebt uw diploma binnen 10 jaar behaald, gerekend vanaf uw 1e maand studiefinanciering voor hbo of universiteit.
  • U bent vóór 1 september 2023 ingeschreven bij de opleiding voor het studiejaar 2022-2023 of 2023-2024.
  • U deed het verzoek om de voucher in te zetten vóór 1 september 2023.

Hebt u een diploma buiten Nederland behaald, dan moest u een gewaarmerkte kopie van uw diploma naar DUO sturen.

Welk bedrag

De waarde van de voucher was afhankelijk van het bedrag dat u moest betalen aan collegegeld en het jaar waarin u hem inzette. Voor een opleiding in studiejaar 2023-2024 was het maximale bedrag € 2.207,88. Voor het studiejaar 2022-2023 was dit € 2.150,25.

Voor welke opleidingen

U kon de studievoucher alleen inzetten voor een geaccrediteerde opleiding in het hoger onderwijs (voltijd, deeltijd, duaal of modulair). U kon kiezen voor een geaccrediteerde opleiding bij een bekostigde universiteit of hogeschool, of bij een niet-bekostigde instelling. Dit mocht ook een erkende opleiding in het buitenland zijn.

Verklaring collegegeld opsturen

Hebt u een verzoek gedaan om de oude studievoucher in te zetten? En hebt u een brief gekregen dat u een verklaring van het te betalen collegegeld moet opsturen? Gebruik dan het formulier Verklaring collegegeld voor studievoucher.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee