Naar Home

Studievoucher

Nieuwe regeling: geld in plaats van studievoucher

Sinds 1 september 2023 krijgt u in plaats van de voucher een geldbedrag. Dit bedrag wordt verrekend met uw studieschuld of uitbetaald, als er geen studieschuld is. Het maakt niet uit of u aan een nieuwe studie begint.

Voorwaarden

  • Uw eerste maand studiefinanciering voor een bacheloropleiding viel in de periode september 2015 tot en met augustus 2019.
  • U hebt binnen 10 jaar uw hbo-diploma (bachelor) of volledig universitaire diploma (bachelor + master) behaald, gerekend vanaf uw 1e maand studiefinanciering voor hbo of universiteit.
  • U hebt nog geen studievoucher ingezet of u hebt een studievoucher ingezet voor minder dan het maximale bedrag.

Hebt u uw diploma buiten Nederland behaald, dan moet u een gewaarmerkte kopie van uw diploma naar DUO sturen.

Bedrag en uitbetaling

Het bedrag wordt per jaar vastgesteld en is ongeveer € 1.800,-.

  • Is uw studieschuld hoger dan de tegemoetkoming? Dan wordt de tegemoetkoming afgetrokken van uw studieschuld. Het is niet mogelijk om de tegemoetkoming te laten uitbetalen, of te gebruiken voor een opleiding.
  • Is uw studieschuld lager dan de tegemoetkoming? Dan wordt de tegemoetkoming afgetrokken van uw studieschuld, totdat uw studieschuld volledig is afgelost. De tegemoetkoming die overblijft, wordt aan u uitbetaald.
  • Hebt u geen studieschuld? Dan wordt de tegemoetkoming aan u uitbetaald.

Hebt u een deel van uw studievoucher gebruikt voor een nieuwe opleiding? Dan is de resterende waarde van uw voucher de tegemoetkoming.

Hebt u in 2024 of eerder uw diploma behaald, dan krijgt u het bedrag in januari 2025 toegekend. Behaalt u in 2025 of later uw diploma, dan krijgt u het geld nadat uw diploma is aangeleverd door de onderwijsinstelling.

Aanvragen niet nodig

U hoeft de tegemoetkoming niet zelf aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht van DUO.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee