Wizard leenstelsel

Particulier Voor wie geldt de nieuwe studiefinanciering?

Voor wie geldt de nieuwe studiefinanciering?

Kijk zelf of je onder het nieuwe stelsel valt

Vanaf september 2015 gelden er andere regels voor studiefinanciering. Voor studenten aan hbo of universiteit is er geen basisbeurs meer. Zij kunnen in het nieuwe stelsel hun volledige studiefinanciering lenen, voor levensonderhoud en collegegeld.

Beantwoord de vragen

1.

Studeer je aan hbo of universiteit of ga je dat doen?

Je valt niet onder het nieuwe stelsel.

Mbo’ers: geen verandering

De studiefinanciering voor mbo’ers verandert niet. De basisbeurs blijft in het mbo bestaan. Wel kunnen nu ook mbo’ers jonger dan 18 een studentenreisproduct krijgen.

Huidige terugbetalers: geen verandering

Voor terugbetalers blijft alles bij het oude. De voorwaarden voor het terugbetalen van een studieschuld wijzigen niet, de aflosfase blijft 15 jaar.

2.

Kreeg of krijg je voor het eerst studiefinanciering voor hbo of universiteit vanaf of na september 2015?

Voor jou geldt het nieuwe stelsel.

Lenen voor je studie

Je valt onder het nieuwe stelsel, omdat je vanaf september 2015 voor het eerst studiefinanciering voor hbo of universiteit ontvangt. Deze studiefinanciering bestaat uit 4 onderdelen. Je kunt een lening, studentenreisproduct, collegegeldkrediet en aanvullende beurs aanvragen. Het maakt niet uit of je thuiswonend of uitwonend bent. Iedereen kan hetzelfde bedrag ontvangen. Lenen is niet verplicht, je kunt ook alleen een studentenreisproduct of aanvullende beurs nemen.

Hoelang studiefinanciering?

De meeste studenten kunnen 7 jaar studiefinanciering ontvangen (totale cursusduur + 3 jaar). Studenten die een langere studie doen, kunnen langer lenen.

Aanvullende beurs kan gift worden

De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. We kijken naar hun inkomen van 2 jaar terug. De aanvullende beurs wordt een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt.

Studentenreisproduct kan gift worden

Het reisproduct is een voorlopige lening. Die lening wordt alleen een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt. Daarom kun je er altijd voor kiezen om je reisproduct niet op te halen.

3.

Kreeg je vóór september 2015 al studiefinanciering voor een hbo-opleiding?

Met je huidige hbo- of wo-opleiding val je niet onder het nieuwe stelsel.

Geen verandering

Je hebt onder het oude stelsel al studiefinanciering voor een bacheloropleiding gehad. Daarmee houd je je ‘oude’ recht op een beurs voor een bacheloropleiding (hbo of wo). Je basisbeurs en eventuele aanvullende beurs veranderen niet. Voor een hbo-bacheloropleiding krijg je 4 jaar beurs, voor een wo-bacheloropleiding 3 jaar.

Bachelor aan universiteit

Kreeg je vóór 1 september 2015 studiefinanciering voor een bacheloropleiding aan de universiteit? Dan val je ook ná 1 september 2015 onder het oude stelsel. Dit geldt tot en met de 36e maand van je studiefinanciering.
Vanaf je 37e maand val je onder het nieuwe stelsel. Dit betekent dat je dan geen basisbeurs meer krijgt. De aanvullende beurs blijft onder het nieuwe stelsel bestaan. Je krijgt voor de meeste universitaire studies 4 jaar een aanvullende beurs (bachelor + master).

Masteropleiding: lenen voor je studie

Onder het nieuwe stelsel kun je lenen voor je studie. Iedereen kan hetzelfde bedrag ontvangen. De aanvullende beurs blijft onder het nieuwe stelsel bestaan. Je krijgt voor de meeste universitaire studies 4 jaar een aanvullende beurs (bachelor + master).

Studentenreisproduct

Het studentenreisproduct blijft onder het nieuwe stelsel bestaan. Je krijgt voor de meeste universitaire studies 5 jaar een studentenreisproduct (bachelor + master + extra jaar).

4.

Kreeg je studiefinanciering voor een masteropleiding (hbo of wo) vóór september 2015?

Met je masteropleiding val je onder het oude stelsel.

Geen verandering

Je hebt onder het oude stelsel al studiefinanciering voor een masteropleiding gehad. Daarom houd je je ‘oude’ recht op een beurs voor een masteropleiding. Je basisbeurs en eventuele aanvullende beurs veranderen niet.

5.

Gebruik je meer dan 36 maanden studiefinanciering voor je wo-bacheloropleiding? (Studiefinanciering die je éérder voor hbo of wo kreeg, telt ook mee.)

Met je wo-bacheloropleiding val je onder het oude stelsel.

Tijdens bachelor geen verandering

Je hebt onder het oude stelsel al studiefinanciering voor een wo-bacheloropleiding gehad. Daarom houd je je ‘oude’ recht op een beurs voor een wo-bacheloropleiding. Je basisbeurs en eventuele aanvullende beurs veranderen niet. Voor je masteropleiding geldt het nieuwe stelsel.

Maanden over van bachelor

Heb je nog basisbeursrechten over van je bacheloropleiding (je hebt minder dan 36 maanden verbruikt), dan kun je die inzetten voor een masteropleiding.

Masteropleiding: lenen voor je studie

Onder het nieuwe stelsel kun je lenen voor je studie. Iedereen kan hetzelfde bedrag ontvangen. De aanvullende beurs blijft onder het nieuwe stelsel bestaan. Je krijgt voor de meeste universitaire studies 4 jaar een aanvullende beurs (bachelor + master).

Studentenreisproduct

Het studentenreisproduct blijft onder het nieuwe stelsel bestaan. Je krijgt voor de meeste universitaire studies 5 jaar een studentenreisproduct (bachelor + master + extra jaar).

Van wo naar hbo

Ga je een hbo-bachelor doen? En heb je nog niet meer dan 48 maanden studiefinanciering voor hbo of universiteit gehad? Dan houd je tot en met je 48e maand aanspraak op een basisbeurs. Je valt nog niet onder het nieuwe stelsel.

Met je wo-bacheloropleiding val je tot en met je 36e maand met studiefinanciering onder het oude stelsel.

Oude stelsel ook na 1 september 2015

In jouw situatie val je met je wo-bacheloropleiding onder het oude stelsel. Dit geldt ook voor maanden ná 1 september 2015. Je houdt je 'oude' recht tot en met je 36e maand met studiefinanciering.

Vanaf 37e maand nieuwe stelsel

Per september 2015 val je vanaf je 37e maand met studiefinanciering onder het nieuwe stelsel. Dit betekent dat je dan geen basisbeurs meer krijgt. Ook je masteropleiding volg je onder het nieuwe stelsel. De aanvullende beurs blijft onder het nieuwe stelsel bestaan. Je krijgt voor de meeste universitaire studies 4 jaar een aanvullende beurs (bachelor + master).

Lenen voor je studie?

Onder het nieuwe stelsel krijg je geen basisbeurs meer, maar kun je lenen voor je studie. Iedereen kan hetzelfde bedrag ontvangen.

Studentenreisproduct

Het studentenreisproduct blijft onder het nieuwe stelsel bestaan. Je krijgt voor de meeste universitaire studies 5 jaar een studentenreisproduct (bachelor + master + extra jaar).

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee