Naar Geld voor school en studie

Studiefinanciering

Doet u een opleiding aan mbo, hbo of universiteit? Dan kunt u studiefinanciering krijgen.

2. Wat u kunt krijgen

Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen. Wat u kunt krijgen, hangt af van de opleiding die u doet. U bepaalt zelf welke onderdelen u aanvraagt.

Mbo

  • basisbeurs
  • aanvullende beurs
  • lening
  • studentenreisproduct

Hbo of universiteit

  • aanvullende beurs
  • lening
  • studentenreisproduct
  • collegegeldkrediet

Valt u nog onder het oude stelsel voor hbo en universiteit? Dan kunt u ook een basisbeurs krijgen.

Basisbeurs

De basisbeurs is er voor mbo'ers en voor studenten die onder het oude stelsel voor hbo en universiteit vallen. De basisbeurs is afhankelijk van uw woonsituatie: als u uitwonend bent, is de beurs hoger dan wanneer u thuis woont. De basisbeurs kan een gift zijn of worden.

Aanvullende beurs

Als uw ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan uw opleiding, kunt u een aanvullende beurs krijgen. We kijken dan naar hun inkomen. Ook houden we rekening met het aantal kinderen dat ze verzorgen, en of uw ouders een studieschuld terugbetalen. De aanvullende beurs kan een gift zijn of worden.

Studentenreisproduct

Het studentenreisproduct is onderdeel van studiefinanciering. Hiermee kunt u gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Ook mbo’ers jonger dan 18 kunnen het reisproduct krijgen. Het studentenreisproduct kan een gift zijn of worden.

Lening

Hebt u extra geld nodig voor uw opleiding? Dan kunt u lenen. U hoeft niet maximaal te lenen, minder mag ook. Dit bepaalt u zelf. U kunt uw lening maandelijks aanpassen of opzeggen. De lening moet u na uw opleiding altijd terugbetalen, met rente.

Collegegeldkrediet

Doet u hbo of universiteit? Dan kunt u geld lenen om uw collegegeld te betalen: het ’collegegeldkrediet’. Hoeveel collegegeldkrediet u krijgt, hangt af van het soort collegegeld dat u betaalt.

Als u wettelijk collegegeld betaalt, kun u maandelijks 1/12 van uw collegegeld lenen.
Betaalt u instellingscollegegeld, dan kunt u meer lenen. Hoeveel precies hangt af van de hoogte van uw instellingscollegegeld. Er geldt wel een maximum: u kunt nooit meer lenen dan 5 keer het wettelijke collegegeld.

Het collegegeldkrediet moet u na uw opleiding altijd terugbetalen, met rente.

Collegegeldkrediet voor EER-studenten

Bent u EER-student of Zwitser, maar voldoet u niet aan de nationaliteitsvoorwaarden voor studiefinanciering? Dan kunt u toch collegegeldkrediet krijgen. U moet jonger zijn dan 30 en een voltijd- of duale opleiding doen aan hbo of universiteit. Gebruik voor uw aanvraag het formulier Aanvraag collegegeldkrediet voor studenten uit EU/EER-landen.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee