Student hbo of universiteit

Particulier Studeren Een master gaan doen

Een master gaan doen

Doorstuderen na je bachelor

Als je na je bachelor wilt doorstuderen, is een master het logische vervolg. Of je daarvoor nog studiefinanciering krijgt, hangt af van de bachelor die je hebt gedaan en de master die je wilt gaan doen.

Op of na 1 september 2015 beginnen

Als je op of na 1 september 2015 voor het eerst begint met je masteropleiding, val je onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering. Je krijgt dan geen basisbeurs meer. In plaats daarvan kun je lenen. De aanvullende beurs en het studentenreisproduct krijg je nog wel.

Hoelang nog studiefinanciering?

Voor een studie aan hbo of universiteit krijg je standaard 7 jaar studiefinanciering. Ga je een master doen, dan wordt die periode soms verlengd. Je krijgt dan langer studiefinanciering.

Lening Studentenreisproduct Aanvullende beurs
hbo-bachelor > hbo-master 8 jaar 6 jaar 5 jaar
hbo-bachelor > 1-jarige wo-master 7 jaar 5 jaar 4 jaar
hbo-bachelor > 2-jarige wo-master 8 jaar 6 jaar 5 jaar
wo-bachelor > 1-jarige wo-master 7 jaar 5 jaar 4 jaar
wo-bachelor > 2-jarige wo-master 8 jaar 6 jaar 5 jaar
wo-bachelor > 3-jarige wo-master 9 jaar 7 jaar 6 jaar

Wat moet je doen?

  • Ga naar Studielink om je in te schrijven voor je studie.
  • Log in op Mijn DUO om je nieuwe opleiding door te geven.
  • Ga naar ‘Mijn studies en diploma’s' en kies voor ‘School/Studie’.
  • Klik op 'Wijzig' achter je huidige opleiding. Je kunt nu je school- en studiegegevens wijzigen.

Basisbeurs overgehouden van bachelor

Heb je basisbeurs overgehouden van je bacheloropleiding? Dan kun je die maanden inzetten voor een master. Dit is zo als je vóór 1 september 2015 al studiefinanciering kreeg en nog niet alle maanden voor een bachelor hebt verbruikt. Voor een hbo-bachelor staat 4 jaar basisbeurs en voor een wo-bachelor 3 jaar.

Premaster

Voor een premaster krijg je niet altijd studiefinanciering. Je krijgt alleen studiefinanciering als je wordt ingeschreven als bachelorstudent (voltijd of duaal).

Postinitiële master

Je krijgt geen extra studiefinanciering voor een postinitiële master (PIM). Ook geeft een PIM-diploma geen recht op omzetting van je beurs in een gift.

Heb je al een bachelor- of masterdiploma behaald en heb je minimaal 1 maand studiefinanciering gehad voor hbo of universiteit? Dan kun je eventuele resterende maanden studiefinanciering wél gebruiken. De PIM moet dan wel erkend zijn door de NVAO (Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie). Je kunt bij de instelling navragen of dit zo is.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee