Naar Mbo'er

Te veel ontvangen

Studiefinanciering waar u geen recht op had, moet u terugbetalen. Als u nog studiefinanciering krijgt, verrekenen we deze schuld. Krijgt u geen studiefinanciering meer, dan sturen we een betalingsverzoek.

Verrekenen

Bij een controle kan blijken dat u te veel studiefinanciering hebt gekregen. U hebt dan een schuld. Zolang u nog studiefinanciering hebt, verrekenen we deze schuld. Dit doen we in 2018 met maximaal € 165,99 per maand.

Direct betalen

Kunnen we de schuld niet meer verrekenen, dan krijgt u een brief met betalingsverzoek. U kunt dan in 1 keer betalen. Als u direct terugbetaalt, kost het u geen rente. Op uw betalingsverzoek staat alle betaalinformatie, zoals rekeningnummer en betalingskenmerk.

In termijnen betalen

Betaalt u niet voor de vervaldatum, dan wordt uw schuld een rentedragende lening. De rente begint te lopen in de maand waarin de vervaldatum van het betaalverzoek ligt. De lening betaalt u in termijnen terug, ongeveer 2 jaar na afloop van uw studie. Hierover ontvangt u vanzelf bericht. 

Wilt u eerder beginnen met afbetalen? Dat kan. Maak uw betaling dan over naar Dienst Uitvoering Onderwijs Groningen, rekeningnummer NL45 INGB 0705 0019 03. Vermeld daarbij als omschrijving uw burgerservicenummer.

Ov-boete

Hebt u ook een ov-boete? Een ov-boete moet u altijd direct terugbetalen. Zolang u nog studiefinanciering hebt, verrekenen we de boete. Hebt u geen studiefinanciering meer, dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.

Wilt u de ov-boete in 1 keer terugbetalen? Maak uw betaling dan over naar Dienst Uitvoering Onderwijs Groningen, rekeningnummer NL45 INGB 0705 0019 03. Dit doet u onder vermelding van uw burgerservicenummer.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. In uw bezwaar legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing van DUO. U kunt geen bezwaar maken tegen een betaalverzoek.

Als u in bezwaar bent gegaan, blijft u betalingsplichtig.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee