Naar Home

Inzageverzoek

De meeste persoonsgegevens die DUO van u verwerkt, kunt u inzien via Mijn DUO. Op grond van het inzagerecht kunt u ook een verzoek indienen om te achterhalen welke persoonsgegevens DUO (nog meer) van u verwerkt. Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht ze te corrigeren of aan te vullen. Ook kunt u in sommige gevallen bepaalde gegevens laten verwijderen.

Wilt u inzage in uw gegevens? Ga voor meer informatie naar de pagina Privacyverklaring en inzagerecht.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee