Terugbetalen

Stopt u met uw opleiding? Dan moet u uw levenlanglerenkrediet gaan terugbetalen.

Wanneer aflossen

  • Regulier onderwijs: uw aflossing start in het kalenderjaar dat volgt op de datum waarop DUO uw uitschrijving heeft ontvangen. Uw opleiding geeft die uitschrijving aan ons door.
  • Modulair onderwijs: we kijken of u in januari nog ingeschreven staat bij een module. Is dit niet het geval, dan moet u in datzelfde jaar beginnen met aflossen.

Een paar maanden voordat u moet gaan terugbetalen, krijgt u van ons bericht. In dat bericht staat wanneer uw aflossing start en hoe hoog uw maandbedrag wordt.

Hebt u in 2020 voor het laatst levenlanglerenkrediet gehad? Dan begint u in 2022 pas met terugbetalen. U krijgt uiterlijk in april 2022 bericht.

Hoelang en hoeveel aflossen

U hebt 15 jaar de tijd om uw lening terug te betalen. Hoeveel u per maand moet aflossen, hangt af van de hoogte van uw schuld en de rente. Ook houden we rekening met het inkomen van u en uw eventuele partner. Uw maandbedrag kan hierdoor lager worden, maar niet hoger.

Rente

Over uw studieschuld loopt rente. Het gaat om samengestelde interest. Dat wil zeggen dat er ook rente wordt berekend over de rente. De rente loopt vanaf de 1e maand na uitbetaling.

Gebruik de rentehulp om te zien wat uw rentepercentage is voor de eerste 5 jaar van uw aflosperiode.

Opnieuw studeren

Gaat u weer studeren en krijgt u levenlanglerenkrediet? Dan kunnen we de aflossing stopzetten. Er geldt 1 voorwaarde: uw diplomatermijn is nog niet verstreken. De diplomatermijn is 10 jaar, gerekend vanaf de 1e maand dat u studiefinanciering kreeg. 

Hebt u nooit studiefinanciering ontvangen? Of krijgt u levenlanglerenkrediet voor het hoger onderwijs, maar hebt u in het verleden alleen studiefinanciering voor het mbo ontvangen? Of ontvangt u nu levenlanglerenkrediet voor het mbo en hebt u alleen studiefinanciering ontvangen voor het hoger onderwijs? Ook dan kan uw aflossing worden stopgezet.

Aanvragen stopzetten terugbetaling

Hoe u de stopzetting kunt aanvragen hangt af van uw situatie:

  • Moet u uw levenlanglerenkrediet terugbetalen, maar hebt u nu opnieuw recht op het levenlanglerenkrediet? Neem dan contact met ons op.
  • Moet u uw studiefinancieringsschuld terugbetalen, maar hebt u inmiddels recht op het levenlanglerenkrediet? Dan kunt u de stopzetting zelf aanvragen met het formulier Wijziging terugbetalen studieschuld. Uw terugbetaling wordt stopgezet vanaf de maand volgend op uw verzoek.
Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee