In het kort

Wilt u een opleiding volgen, maar hebt u geen recht meer op reguliere studiefinanciering? Als u jonger bent dan 57 jaar kunt u misschien toch geld lenen.

Voorwaarden

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om recht te hebben op levenlanglerenkrediet. De belangrijkste zijn:

  • U doet een erkende voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit (ook modulair onderwijs). Of u doet een voltijdse bol-opleiding aan het mbo.
  • U bent jonger dan 57 jaar. In studiejaar 2023-2024 is de leeftijdsgrens 56.
  • Uw collegegeld of lesgeld wordt niet volledig vergoed door een andere persoon of instantie, bijvoorbeeld uw werkgever.

Gebruik de voorwaardenhulp om direct te zien of u recht hebt.

Hoeveel recht

Hoeveel u jaarlijks kunt lenen, hangt af van de hoogte van het collegegeld of lesgeld dat u moet betalen. Hoeveel u precies kunt lenen, leest u op Bedragen en uitbetaling.

Rente

Over de lening loopt rente. In 2024 is het rentepercentage 2,56%. 

Wilt u weten welk rentepercentage voor u geldt en hoelang deze vaststaat? Log in op Mijn DUO en kijk bij Mijn schulden.

Terugbetalen

In het kalenderjaar nadat uw levenlanglerenkrediet stopt, moet u beginnen met terugbetalen.

Contact

U kunt ons bellen op werkdagen via 050 599 98 28 tussen 9.00 en 17.00 uur.

U kunt ook mailen naar levenlanglerenkrediet@duo.nl.