Naar Leraar

Subsidie cultuurbegeleider

Geeft u cultuuronderwijs in het primair of speciaal onderwijs? Dan kunt u een subsidie krijgen om cultuurbegeleider te worden. De subsidie bestaat uit 2 delen: voor studiekosten en studieverlof.

Voorwaarden

U kunt de subsidie krijgen als u:

  • een interne cultuurcoördinator (ICC’er) of leraar bent die cultuuronderwijs geeft in het primair of speciaal onderwijs.
  • de opleiding Cultuurbegeleider doet of gaat doen bij een onderwijsinstelling die in het CPION-opleidingenregister staat.
  • de aanvraag indient voordat u met uw studie begint.

Bent u in dienst van een bevoegd gezag? Dan kunt u ook subsidie voor studieverlof aanvragen. Hiermee kan uw school bijvoorbeeld een vervanger voor u aanstellen.

Aanvragen

  1. Vraag de subsidie voor studiekosten aan met het formulier Aanvraag subsidie cultuurbegeleider 2018.
  2. Vraagt u ook subsidie voor studieverlof aan? Laat dan uw werkgever de Verklaring werkgever invullen.
  3. Mail de formulieren als pdf naar cultuurbegeleider@duo.nl. Doe dit voor de start van uw opleiding.

Hoeveel subsidie

Subsidie studiekosten

U kunt voor de hele opleiding de volgende bedragen krijgen:

  • cursusgeld: maximaal € 3.000,-
  • studiemiddelen: € 175,-
  • reiskostenvergoeding: € 300,-

Het bedrag voor het cursusgeld is gelijk aan de werkelijke kosten die u hiervoor maakt. De andere bedragen zijn standaard.

We betalen het subsidiebedrag in 1 keer uit. Dat doen we binnen 4 weken nadat u een beschikking hebt gekregen waarin staat dat de subsidie is toegekend.

Subsidie studieverlof

Uw werkgever kan voor maximaal 72 klokuren subsidie voor studieverlof krijgen. Dit is voor de hele studieperiode. We geven subsidie voor de werkelijke vervangingsuren. 1 klokuur staat gelijk aan € 37,79 (primair onderwijs) of € 39,58 (speciaal onderwijs) in 2018.

We betalen de subsidie in 1 keer uit aan de school, tegelijk met de reguliere bekostiging. Dat doen we binnen 4 weken nadat we een beschikking hebben gestuurd waarin staat dat de subsidie is toegekend.

Duur regeling en subsidieplafond

Dit is een tijdelijke regeling die loopt van 1 september 2017 tot en met 2020. De regeling heeft een subsidieplafond van € 950.000,- per jaar.

Gift of terugbetalen

Als u uw diploma behaalt binnen de officiële studieduur + 2 maanden, wordt de subsidie een gift. U moet dan wel binnen 3 maanden na uw examen een kopie van uw diploma en het betalingsbewijs mailen naar cultuurbegeleider@duo.nl.

Haalt u het examen niet of stuurt u de kopie en het betalingsbewijs niet op tijd? Dan moet u de subsidie voor studiekosten terugbetalen.

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050-599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar cultuurbegeleider@duo.nl. Hier kunt u ook wijzigingen in uw aanvraag naartoe sturen.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee