Naar Leraar

Subsidie bewegingsonderwijs

Een pabo-diploma geeft alleen bevoegdheid voor gymnastieklessen aan de groepen 1 en 2. Voor groep 3 tot en met 8 is aanvullende kwalificatie vereist van de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. Leraren in het primair onderwijs kunnen daar subsidie voor krijgen. Deze regeling liep van 2015 tot en met 2017.

Wat moet u doen?

U kunt geen aanvraag meer indienen voor deze regeling.

Voorwaarden

Voor het krijgen van de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • U hebt een onderwijsbevoegdheid.
  • U werkt bij een bekostigde onderwijsinstelling in het primair onderwijs.
  • U werkt bij een school in (Caribisch) Nederland op het moment van de subsidieaanvraag of in de 12 kalendermaanden daarvoor.
  • Ook met een flexibel contract kunt u de subsidie aanvragen. Op het moment van de aanvraag óf in de 12 kalendermaanden ervoor werkte u bij een bekostigde onderwijsinstelling.
  • De opleiding is een CPION-geaccrediteerde postinitiële leergang bewegingsonderwijs.
  • De opleiding bestaat uit 3 modules. U kunt alleen subsidie aanvragen voor modules waarmee u nog niet gestart bent. U kunt de subsidie niet met terugwerkende kracht aanvragen.
  • U kunt subsidie aanvragen voor de volledige leergang, voor module 2 en 3 of voor alleen module 3. U moet hiermee een eindcertificaat behalen.
  • U behaalt uw certificaat binnen de daarvoor staande studieperiode (een half jaar per module) + een half jaar.
  • Vóór het eind van het kalenderjaar waarin u de opleiding afrondt, stuurt u een kopie van het certificaat en een betaalbewijs van het cursusgeld naar DUO.

Gift of terugbetalen

U mag de subsidie houden als u uw studie afrondt binnen de reguliere studieduur + maximaal een half jaar uitloop. Lukt dit niet, dan moet u het volledige bedrag terugbetalen.

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050-599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar bewegingsonderwijs@duo.nl.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee