Naar Leraar

Onderwijsbevoegdheid bepalen

De bevoegdhedenscan vertelt u in maximaal 6 stappen welke onderwijsbevoegdheid uw diploma geeft. De bevoegdhedenscan is bedoeld voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Voor wie?

  • Leraren die hun diploma hebben behaald vóór 1 augustus 2006.
  • Scholen kunnen controleren of de leraar bevoegd is.

Wat heeft u nodig?

Houd uw diploma bij de hand als u begint met de scan. U heeft de volgende gegevens nodig:

  • de naam van de opleiding zoals die op het diploma staat
  • de gevolgde studierichting

Wat doet de scan niet?

De scan vertelt u niet hoe u bevoegd kunt worden voor een bepaald vak. Meer informatie hierover vindt u op rijksoverheid.nl.

Diploma kwijt

Heeft u uw diploma niet meer? De scan zoekt ook op synoniemen als u niet meer precies weet welke opleiding u heeft gevolgd. De gegevens van veel diploma’s zijn bovendien gratis op te vragen in het diplomaregister.

Diploma behaald na 1 augustus 2006

Heeft u uw diploma behaald ná 1 augustus 2006? Dan staat de onderwijsbevoegdheid op het diploma of op het diplomasupplement. Kunt u het niet vinden, neem dan contact op met de instelling waar u uw opleiding heeft gevolgd.

Meer informatie

Komt u er niet uit? Raadpleeg dan eerst het Handboek Onderwijsbevoegdheden. Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u een e-mail sturen naar ks.dw@duo.nl. Stuur zo mogelijk een scan of foto mee van het diploma.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee