Leraar

Particulier Leraar Vervanging regelen

Vervanging regelen

Subsidie voor uw werkgever

Uw werkgever kan subsidie krijgen om u studieverlof te kunnen geven. Met de subsidie kan een vervanger voor u worden aangesteld.

Hoeveel subsidie voor studieverlof?

De vergoeding voor uw studieverlof is een vast bedrag per onderwijssector, per verlofuur. Voor een bachelor, premaster of schakelprogramma geldt bij een volledige aanstelling een maximum van 160 klokuren per jaar. Dat komt neer op 4 uur per week.

Voor een master geldt een maximum van:

Sector Klokuren per jaar (week)
po 320 (8)
vo 240 (6)
mbo 240 (6)
hbo 320 (8)


Bij een deeltijdaanstelling vergoeden we naar rato. Bijvoorbeeld de deeltijdfactor is 0,7 en de sector po. Het maximaal aantal klokuren is dan 0,7 x 320 =224.

Maximaal 3 jaar

De werkgever kan, afhankelijk van de studielast, voor maximaal 3 jaar de subsidie voor studieverlof krijgen. De subsidie wordt telkens voor 1 studiejaar gegeven. Dit gebeurt rechtstreeks, via de bekostiging aan uw werkgever. Voor het 2e en 3e jaar moet opnieuw worden aangevraagd.

Geen studieverlof

Werkgevers kunnen geen subsidie voor studieverlof ontvangen voor leraren met een flexibel contract. Ook kunt u als orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) geen subsidie voor studieverlof krijgen.

Contact

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050-599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar lerarenbeurs@duo.nl.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee