Naar Home

Lenen

Als u studiefinanciering hebt, kunt u lenen voor uw opleiding. Hoeveel u leent, bepaalt u zelf.

Hoe werkt lenen?

  • De lening is onderdeel van studiefinanciering.
  • U hoeft niet maximaal te lenen, minder mag ook.
  • U kunt uw lening maandelijks verhogen, verlagen of stopzetten.
  • Na uw opleiding moet u de lening altijd terugbetalen, met rente.

Collegegeldkrediet

Doet u hbo of universiteit? Dan kunt u extra lenen om uw collegegeld te betalen. Dit noemen we het 'collegegeldkrediet'. De hoogte van het collegegeldkrediet is afhankelijk van het soort collegegeld dat u betaalt: wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld.

Wat is wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld?

De meeste studenten betalen wettelijk collegegeld. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte hiervan. Voor het studiejaar 2017-2018 is het wettelijk collegegeld € 2.006,-. Voor het studiejaar 2018-2019 is dit € 2.060,-.

Sommige universiteiten en hogescholen bepalen zelf de hoogte van het collegegeld, bijvoorbeeld particuliere instellingen. U betaalt dan instellingscollegegeld. Instellingscollegegeld is meestal hoger dan het wettelijke collegegeld.

U betaalt het collegegeld aan uw onderwijsinstelling, niet aan DUO. Uw onderwijsinstelling bepaalt de voorwaarden, ook een eventuele betalingsregeling of teruggave.

Wetsvoorstel halvering collegegeld eerstejaars

Het kabinet wil vanaf het studiejaar 2018-2019 het wettelijk collegegeld voor eerstejaars studenten halveren.

De halvering moet gaan gelden voor studenten die voor het eerst beginnen met een bachelor of associate degree. Voor studenten aan lerarenopleidingen wil het kabinet ook het 2e jaar het collegegeld halveren.

Meer informatie over het wetsvoorstel vindt u op rijksoverheid.nl.

Aanvragen of wijzigen lening

Log in op Mijn DUO om de lening aan te vragen of te wijzigen.

digid Inloggen Mijn DUOInloggen Mijn DUO Inloggen Mijn DUOInloggen Mijn DUO

Hoeveel is het?

Hoeveel u kunt lenen, staat op de pagina Bedragen. Met de rekenhulp kunt u berekenen hoeveel u later moet terugbetalen.

Rente

De rente loopt direct na de maand dat u de lening hebt gekregen. Het rentepercentage over een lening verschilt per kalenderjaar. In 2018 is het rentepercentage 0%. Na afloop van uw opleiding staat de rente steeds voor 5 jaar vast.

Rentepercentages afgelopen jaren

Jaar Rentepercentage
2017 0,00
2016 0,01
2015 0,12
2014 0,81
2013 0,60
2012 1,39
2011 1,50
2010 2,39
2009 3,58
2008 4,17
2007 3,70
2006 2,74
Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee