Naar Kabinetsplannen studiefinanciering 2023

Basisbeurs terug in het hoger onderwijs

Het kabinet wil vanaf 1 september 2023 de basisbeurs opnieuw invoeren in het hoger onderwijs. De basisbeurs is een prestatiebeurs en wordt omgezet in een gift als je binnen 10 jaar je diploma behaalt. Lukt dit niet, dan moet je het totale bedrag met rente terugbetalen.

Bedragen basisbeurs

  • thuiswonende studenten: € 110,30 per maand
  • uitwonende studenten: € 439,20 per maand (€ 274,90 basisbeurs + € 164,30 tijdelijke verhoging door de koopkrachtmaatregel)

Voorwaarden

  • Je volgt in het studiejaar 2023-2024 een opleiding aan hbo of universiteit én
  • je hebt op 1 september 2023 nog recht op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs.

In Mijn DUO zie je bij ‘Mijn Producten’ hoeveel resterende maanden prestatiebeurs je hebt. Heb je alleen nog recht op een studentenreisproduct, dan heb je geen recht meer op een basisbeurs.

Door de basisbeurs veranderen de aanvullende beurs en de lening. Hieronder staan alle bedragen studiefinanciering vanaf september 2023:

Thuiswonend Uitwonend
Basisbeurs € 110,30 € 439,20 *
Aanvullende beurs maximaal € 416,00 € 416,00
Lening € 266,97 € 266,97
Collegegeldkrediet € 192,83 € 192,83
Totaal studiefinanciering € 986,10 € 1315,00
* De basisbeurs is voor 2023-2024 tijdelijk opgehoogd met € 164,30 per maand.

Nog niet op bericht

In de berichten Studiefinanciering voor 2023 staat nog niets over de basisbeurs voor hbo en universiteit vanaf september 2023. Dat komt doordat het plan voor de herinvoering nog niet definitief is.  

Aanvragen

Als de plannen definitief zijn, kunnen studenten hun basisbeurs gaan aanvragen. Die gaat dan in per 1 september 2023. Als je voor de basisbeurs in aanmerking komt, krijgt je in juli van ons een bericht. 

Nog niet definitief

De plannen zijn nog niet definitief, want de Eerste Kamer moet er nog over stemmen. Dat gebeurt waarschijnlijk in juli.


Terug naar het overzicht kabinetsplannen vanaf 2023

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee