Naar Home

Wat zijn de gevolgen van de Brexit?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat de Europese Unie (EU) op 31 januari. Dit heeft op termijn gevolgen voor Nederlanders in het VK en voor Britten in Nederland. Er is een voorlopige overgangsperiode die duurt tot en met 31 december 2020. In deze periode verandert er nog niets voor u.

Studeren als Nederlander in het Verenigd Koninkrijk

Studeert u met Nederlandse studiefinanciering in het Britse hoger onderwijs? Of wilt u dat na de Brexit gaan doen? Dan verandert er niets aan uw recht op studiefinanciering. Het maakt voor uw Nederlandse studiefinanciering namelijk niet uit of u binnen óf buiten de EU studeert.

Ontvangt u een lerarenbeurs of een levenlanglerenkrediet voor een opleiding in het VK? Dan verandert daar niets aan tijdens de overgangsperiode.

Studiefinanciering voor Britten in Nederland?

Bent u Brits en studeert u in Nederland, of gaat u hier studeren, zorg dan dat u uiterlijk 31 december 2020 ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland. Hiermee behoudt u recht op studiefinanciering, levenlanglerenkrediet of collegegeldkrediet. De situatie die ontstaat na 31 december hangt af van de onderhandelingen tussen het VK en de EU.

Erkenning Britse beroepskwalificaties

Aanvragen voor een erkenning van uw Britse beroepskwalificatie die uiterlijk op 31 december 2020 zijn ingediend, zullen zoveel mogelijk volgens de 'oude' regels worden behandeld en blijven geldig na afgifte.

Tijdens de overgangsperiode kunt u gewoon een aanvraag voor erkenning van uw Britse beroepskwalificatie indienen. Hoe de regels zijn ná de overgangsperiode is afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen tussen het VK en Nederland.

Meer informatie op rijksoverheid.nl

Op rijksoverheid.nl staat een overzicht van de gevolgen van de Brexit voor zowel Nederlandse studenten in het Verenigd Koninkrijk, als voor Britse studenten in Nederland.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee