Naar Home

Uw aanvullende beurs voor 2019

In Mijn DUO staat hoeveel aanvullende beurs u krijgt in 2019. Is uw aanvullende beurs nog niet berekend of krijgt u minder? Dit kan verschillende redenen hebben.

Mijn aanvullende beurs is nog niet berekend

Is uw aanvullende beurs niet berekend? Waarschijnlijk is het inkomen van uw ouder(s) nog niet bekend. Hieronder leest u wat u dan kunt doen.

Het inkomen van uw ouder(s) is nog niet bekend

We vragen het inkomen van uw ouders automatisch op bij de Belastingdienst. Krijgen we geen inkomen door van de Belastingdienst? Dan sturen we uw ouders een bericht. In dat bericht vragen we ze om zelf hun inkomen door te geven. Dit doen ze via Mijn DUO. We berekenen daarna meteen uw aanvullende beurs.

Welk inkomen doorgeven?

Uw ouders moeten hun inkomen van 2017 doorgeven. Als ze aangifte doen bij de Belastingdienst, kijken we naar hun verzamelinkomen. Doen ze geen aangifte, dan kijken we naar het belastbaar loon op hun jaaropgave(n).

Controle inkomen

Het is belangrijk dat uw ouders een goede schatting van hun inkomen maken. We controleren hun inkomen namelijk achteraf bij de Belastingdienst. Blijkt later dat uw ouders een te laag inkomen hebben doorgegeven? Dan moet u misschien (een deel van) uw aanvullende beurs terugbetalen.

Inkomen buiten Nederland

Hebben uw ouders een inkomen buiten Nederland? Dan kunnen we hun inkomen meestal niet opvragen bij de Belastingdienst. Is het adres van uw ouders bij ons bekend, dan krijgen ze een bericht. In dat bericht vragen we ze om bewijsstukken van hun buitenlandse inkomen op te sturen. Dit kunnen ze doen via Mijn DUO.

Kunnen uw ouders niet inloggen op Mijn DUO? Dan kunnen ze het formulier Wijziging ouders gebruiken. In de toelichting van het formulier staat ook welke bewijsstukken we nodig hebben.

Mijn aanvullende beurs is hoger of lager geworden

Krijgt u meer of minder aanvullende beurs? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Hieronder leest u welke situaties het meest voorkomen.

Het inkomen van uw ouder(s) is veranderd

We kijken naar het inkomen van uw ouders van 2017. Is dit inkomen hoger of lager dan dat van 2016? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw aanvullende beurs: hoe hoger het inkomen, hoe lager de aanvullende beurs. En andersom.

Inkomen controleren

Uw ouders krijgen een bericht met welk inkomen wij gerekend hebben. Ze kunnen dit inkomen ook controleren in Mijn DUO. Om in te loggen hebben ze hun eigen DigiD met sms-controle nodig, of de DigiD app.

Inkomen na 2017 gedaald?

Is het inkomen van uw ouder(s) ná 2017 gedaald? Dan kunnen uw ouders ons vragen om naar een later inkomensjaar te kijken. Dit noemen we 'verlegging peiljaar'.

U bent van opleiding veranderd

Bent u overgestapt van mbo naar hbo of universiteit, of andersom? Dan verandert de hoogte van uw aanvullende beurs. Voor mbo gelden namelijk andere bedragen dan voor hbo en universiteit.

U doet langer over uw opleiding

Hoelang u recht hebt op een aanvullende beurs, hangt af van uw opleiding. Voor de meeste opleidingen krijgt u 4 jaar aanvullende beurs. Doet u langer over uw opleiding? Dan hebt u misschien geen aanvullende beurs meer over.

Op de pagina Hoelang recht leest u hoeveel jaar aanvullende beurs u voor uw opleiding krijgt.

Er is iets veranderd bij uw (jongere) broer of zus

Een (jongere) broer of zus kan invloed hebben op uw aanvullende beurs.

Studerende broers en zussen

Hebt u een broer of zus die ook gaat studeren aan mbo, hbo of universiteit? Dan is de kans groot dat uw aanvullende beurs hoger wordt. Voorwaarde is wel, dat uw broer of zus zelf ook een aanvullende beurs aanvraagt.

Hebt u een broer of zus die stopt met studeren? Of heeft uw broer of zus zelf geen recht meer op een aanvullende beurs? Dan kan uw aanvullende beurs juist lager worden. Uw broer of zus telt dan namelijk niet meer mee in de berekening.

Schoolgaande broers of zussen

Verzorgen uw ouders andere schoolgaande kinderen (ook pleeg- of stiefkinderen) die zelf geen studiefinanciering of reisproduct krijgen? Of hebt u broertjes of zusjes van 12 jaar of ouder die voltijds naar school gaan? Dan tellen zij mee voor uw aanvullende beurs. Uw aanvullende beurs kan hierdoor hoger worden.

Uw ouders kunnen in Mijn DUO zien welke schoolgaande kinderen bij ons bekend zijn. Mist er een kind dat wel zou moeten meetellen? Dan kunnen ze zelf in Mijn DUO de gegevens van dat kind doorgeven. Wij berekenen dan meteen uw aanvullende beurs opnieuw.

U valt sinds kort onder het nieuwe stelsel voor hbo of universiteit

Valt u sinds kort onder het nieuwe stelsel voor hbo en universiteit? Dan is de kans groot dat uw aanvullende beurs hoger wordt. De aanvullende beurs onder het nieuwe stelsel wordt namelijk anders berekend.

Zelf uw aanvullende beurs berekenen

Met de rekenhulp kunt u berekenen hoeveel aanvullende beurs u in 2019 kunt krijgen.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee