Naar Home

Kabinetsplannen herinvoering basisbeurs

Minister Dijkgraaf van OCW heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het herinvoeren van de basisbeurs.

Basisbeurs terug en tegemoetkoming

Het kabinet wil vanaf studiejaar 2023–2024 de basisbeurs weer invoeren voor alle studenten in het hoger onderwijs. Daarnaast zijn er ook plannen voor een tegemoetkoming voor ho-studenten die de afgelopen jaren onder het leenstelsel vielen. 

In de brief staat een aantal voorstellen voor de uitvoering van deze plannen. De minister gaat hierover in gesprek met de Tweede Kamer. De plannen zijn pas definitief als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hiermee hebben ingestemd. Meer weten? Kijk dan op rijksoverheid.nl. Link opent externe pagina

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee