Naar Home

Ethisch hacker ontdekt lek in enquête

BNR maakte op maandag 24 juni bekend dat er een datalek is geweest bij een enquête van DUO die via Survalyzer werd uitgezet. Na de melding door een ethisch hacker is de enquête direct verwijderd en heeft het bedrijf maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. De melder is ook de enige die toegang heeft gehad volgens de loggegevens van Survalyzer.

Gegevens niet op straat

DUO betreurt dat de e-mailadressen korte tijd konden worden achterhaald. Omdat hiervoor specialistische kennis nodig was, hebben respondenten en anderen die informatie niet gezien. Ook de reacties op de enquête zijn niet toegankelijk geweest. De 60.000 gegevens van terugbetalers hebben dan ook niet op straat gelegen, zoals het artikel van BNR kopt. DUO heeft als opdrachtgever toch direct nadat het lek aan het licht kwam een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Zorgvuldige omgang met gegevens

DUO doet verschillende soorten onderzoeken, bijvoorbeeld nagaan of het gevoerde beleid goed werkt of hoe de dienstverlening beter kan. In dit geval gebeurde dit via een enquête door een gespecialiseerd bedrijf. DUO staat daarbij voor een zorgvuldige omgang met de gegevens van haar klanten, zodat de privacy gewaarborgd is. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan DUO bepaalde (delen van) processen uitbesteden aan derde partijen, bijvoorbeeld omdat deze partijen veel expertise hebben op een bepaald gebied. Hierbij stelt DUO strenge eisen aan deze partijen, onder andere op het gebied van privacy en beveiliging.

Genomen maatregelen

De samenwerking met Survalyzer is gepauzeerd en wordt pas hervat nadat een externe partij de veiligheid van de data bij het bedrijf kan garanderen.