Naar Home

DUO verdeelt bijna 50 miljoen euro voor lerarenbeurs

De Dienst Uitvoering Onderwijs heeft het totale budget van 49,6 miljoen euro voor de lerarenbeurs in 2020 toegekend. Met de lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren zich verder ontwikkelen.

Ruim 4500 aanvragen toegekend

DUO heeft niet alle aanvragen kunnen honoreren. Van de bijna 7000 aanvragen konden ruim 4500 toegekend worden. Eerder dit jaar werd bekend dat het budget voor de lerarenbeurs in 2020 minder is dan voorgaande jaren. Een deel van lerarenbeurs is namelijk ingezet om het lerarentekort aan te pakken.

Voorrang voor al gestarte leraren

Leraren die al met een opleiding waren gestart en al eerder aanspraak maakten op de lerarenbeurs hebben conform de regeling voorrang gekregen bij het toekennen van een beurs. Om die reden was er bij de sluiting op 1 juli van de aanvraagperiode pas bekend hoeveel initiële aanvragen toegekend konden worden. Subsidieaanvragers zijn daarom na 1 juli geïnformeerd over of hun aanvraag is gehonoreerd.

Nieuwe aanvragen

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil bevoegde leraren stimuleren om zich te blijven ontwikkelen. Voor volgend jaar is de minister van plan om afgewezen initiële aanvragen met voorrang te laten behandelen. De subsidieregeling wordt uiterlijk 1 februari 2021 gepubliceerd. Nieuwe aanvragen kunnen vanaf 1 april 2021 ingediend worden.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee