Naar Home

Basisbeurs terug in het hoger onderwijs

Goed nieuws! De basisbeurs komt terug in het hoger onderwijs. De Eerste Kamer heeft hier akkoord op gegeven. En er gaat nog meer veranderen, ook voor mbo’ers. We leggen de grootste veranderingen uit.

Basisbeurs terug

Vanaf september 2023 wordt de basisbeurs weer ingevoerd in het hoger onderwijs. De basisbeurs is een en wordt een gift als je binnen 10 jaar je diploma behaalt. Als je recht hebt op de basisbeurs, krijg je begin juni bericht van ons. Vanaf 19 juni kun je de basisbeurs dan aanvragen in Mijn DUO.

Tijdelijke koopkrachtmaatregel voor uitwonende studenten

Uitwonende mbo'ers, ho-studenten en vo-scholieren krijgen in studiejaar 2023-2024 een hogere basisbeurs of basistoelage. De verhoging is € 164,30 per maand. Deze tijdelijke maatregel is bedoeld om je een jaar lang te helpen, omdat de kosten van levensonderhoud en energie gestegen zijn. 

Terugbetalen in 35 jaar ook voor mbo

De terugbetalingsregels voor mbo'ers worden hetzelfde als voor studenten in het hoger onderwijs. Heb je komend studiejaar studiefinanciering voor het mbo? Dan krijg je straks ook 35 jaar de tijd om je studieschuld terug te betalen.

Tegemoetkoming voor leenstelselstudenten

Studenten die tijdens het leenstelsel (2015-2023) geen basisbeurs hebben gehad, kunnen een tegemoetkoming krijgen. Als je hiervoor in aanmerking komt, krijg je in juli bericht van ons. De tegemoetkoming wordt automatisch aan je uitbetaald of verrekend met je studieschuld. Dit gebeurt in 2025 of daarna.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op duo.nl/stufi2023. Daar vind je ook de andere maatregelen. Ook staat er een handige tool waarmee je kunt zien wat er voor jou verandert.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee