Naar Home

Bewindvoering

U bent beschermingsbewindvoerder, curator of mentor en u wilt voor een cliënt zaken regelen bij DUO.

Registreren bij DUO

DUO heeft geen koppeling met het Centraal Curatele- en Bewindregister. Als u bewindvoerder of curator bent en zaken voor uw cliënt wilt regelen bij DUO, moet u zich daarom eerst laten registreren. Stuur een kopie van de gerechtelijke uitspraak naar bewindvoering@duo.nl. U krijgt een bevestiging per mail.

Bent u mentor en wilt u vragen kunnen stellen over uw cliënt? Stuur dan een kopie van de beschikking van de rechtbank naar bewindvoering@duo.nl. U krijgt van ons een bevestiging per mail.

Wat u na registratie kunt

Na registratie kunt u onder meer formulieren ondertekenen voor uw cliënt, bijvoorbeeld om een betalingsregeling aan te vragen. Ook kunt u persoonsgebonden informatie opvragen. Verder krijgt u de post voor uw cliënt.

Als u eenmaal geregistreerd bent, hebt u geen machtiging nodig om vragen te stellen of zaken te regelen.

Bij bewindvoering en curatele blokkeren we ons klantenportaal Mijn DUO. U kunt dan alleen zaken regelen via een formulier en per mail. Bij mentorschap blokkeren we Mijn DUO niet.

Mijn DUO deblokkeren

Wilt u Mijn DUO laten deblokkeren? Mail dan een scan van een ondertekende brief waarin u daarom vraagt naar bewindvoering@duo.nl.

Wat u verder kunt regelen

Als iemand onder bewind of curatele staat, gaan we door met het innen van de schuld. U kunt het volgende doen om het probleem niet groter te laten worden:

Contact per mail

Bent u beschermingsbewindvoerder, curator of mentor en wilt u iets vragen over of regelen voor uw cliënt? Mail dan naar bewindvoering@duo.nl.

Eindbeschikking melden

Is de bewindvoering, de curatele of het mentorschap afgelopen? Stuur dan een kopie van de eindbeschikking naar bewindvoering@duo.nl.

Meer informatie

Wilt u informatie over studiefinanciering? Bekijk dan de pagina’s voor mbo'ers, studenten hbo of universiteit of scholieren vmbo, havo of vwo.

Betaalt uw cliënt een schuld terug aan DUO? Meer informatie vindt u op de pagina's voor terugbetalers en op de pagina Schuldhulp en schuldsanering.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee