Particulier

Particulier In beroep gaan

In beroep gaan

Ná bezwaar

U bent het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift. Wat dan? Dan kunt u bij de arrondissementsrechtbank een beroepschrift indienen.

Wanneer u beroep aantekent, blijft de oorspronkelijke beslissing van kracht. Als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen het ontstaan van een schuld, moet u deze nog steeds terugbetalen. Als dit voor u grote financiële problemen oplevert, moet u bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen.

Het beroepschrift

In beroep gaan kan per brief, binnen 6 weken na de verzending van de beslissing op het bezwaarschrift. Zorg er dus voor dat u het beroepschrift op tijd opstuurt en stuur ook een kopie mee van de beslissing waartegen uw beroepschrift zich richt. U kunt ook digitaal beroep instellen.

Een beroepschrift bevat altijd:

  • uw volledige naam en voorletters
  • uw adres
  • uw geboortedatum
  • uw burgerservicenummer
  • de datum waarop u het beroepschrift opstuurt
  • de beslissing waartegen beroepschrift zich richt
  • uw argumenten tegen de beslissing
  • uw handtekening

Opsturen

U richt uw beroepschrift aan de rechtbank van uw woonplaats.

Hoe gaat het verder?

U krijgt een ontvangstbevestiging van de rechtbank. DUO reageert met een verweerschrift. Meestal wordt een beroepszaak tijdens een openbare zitting behandeld. U wordt hiervoor uitgenodigd door de rechtbank.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee