Naar Home

Controles door DUO

DUO zorgt ervoor dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Dat controleren we ook. Hebt u te veel ontvangen, dan moet u dat terugbetalen. Daarnaast kan DUO boetes opleggen of aangifte doen.

Verschillende controles

DUO voert verschillende regelingen uit. Van alle toekenningen wordt achteraf gecontroleerd of ze terecht zijn. We controleren uw gegevens zoveel mogelijk bij andere instanties, zoals de Belastingdienst, de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een overzicht van de meest voorkomende controles:

  • Uitwonendencontrole
    Als u een uitwonendenbeurs krijgt, controleren we of u inderdaad uitwonend bent. Onder andere door inschrijvingsgegevens van de gemeente en door huisbezoeken.
  • Inkomenscontrole
    Bent u student, ouder van een student of terugbetaler? Dan controleren we uw inkomen bij de Belastingdienst.
  • Inschrijvingscontrole
    We vragen bij uw school of universiteit na of u staat ingeschreven. Ook bij studies in het buitenland is er controle op de inschrijving en op buitenlandse toelagen.

Zorg dat uw gegevens kloppen

Voorkom problemen en zorg dat DUO altijd uw actuele studiegegevens, inkomen en adres heeft. Als u naar het buitenland vertrekt, moet u zelf uw buitenlandse adres aan DUO doorgeven. Via Mijn DUO kunt u wijzigingen doorgeven. Gaat u naar het buitenland, regel dan ook vóór vertrek de toegang tot Mijn DUO via DigiD met sms-controle. Neem contact met ons op als u geen toegang hebt tot Mijn DUO.

Te veel ontvangen

Hebt u te veel studiefinanciering gekregen? Dan verrekenen we dit met uw maandbetaling. Krijgt u geen studiefinanciering (meer), dan sturen we een betalingsverzoek. Betaalt u het betalingsverzoek niet voor de vervaldatum, dan wordt het te veel ontvangen bedrag automatisch een lening. Er gaat dan rente over lopen. Voor te veel ontvangen tegemoetkoming scholieren gelden dezelfde regels.

Ov-boete

Als u geen recht hebt op studiefinanciering, dan hebt u ook geen recht op het studentenreisproduct. Onterecht bezit van het studentenreisproduct kost € 97,- per halve kalendermaand. Nadat u een bericht hebt gehad over de boete, krijgt u een betalingsverzoek om het bedrag ineens te betalen. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Een ov-boete kan niet worden opgeteld bij de reguliere studieschuld.

Boete en aangifte

Naast het bedrag dat u moet terugbetalen en de eventuele ov-boete, kan er een extra boete worden opgelegd. Gaat het om grote bedragen of opzet, dan doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Onterechte uitwonendenbeurs

Hebt u onterecht een uitwonendenbeurs gekregen, dan moet u die uiteraard terugbetalen. Daarnaast kan DUO een bestuurlijke boete opleggen die u direct en ineens moet betalen. De boete bedraagt 50% van de te veel toegekende studiefinanciering. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int deze boete. Ook familieleden en vrienden kunnen een boete opgelegd krijgen, als zij hebben meegewerkt aan het onterecht ontvangen van de uitwonendenbeurs. Bij herhaling vervalt uw recht op studiefinanciering en wordt de boete 100%.

Adrescontrole buitenlandse terugbetalers

Als u naar het buitenland verhuist, moet u zelf uw nieuwe adres doorgeven aan DUO. Moet u een studieschuld terugbetalen en hebt u uw buitenlandse adres niet doorgegeven? DUO werkt samen met instanties in binnen- en buitenland om uw adres te achterhalen. U moet dan de ontstane achterstand ineens betalen. Na enkele waarschuwingen geeft DUO de incasso in handen van een deurwaarder. De extra kosten hiervan zijn voor uw rekening. U kunt ook problemen krijgen bij het verlengen van een paspoort en in het Justitieel Opsporingsregister worden opgenomen.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee