Diploma's

Particulier Diploma's Werken in het onderwijs

Werken in het onderwijs

Erkenning van uw diploma aanvragen

Als u in Nederland in het onderwijs wilt werken, dan moet u erkenning van uw buitenlandse opleiding aanvragen. Dit kan alleen als uw opleiding gelijkwaardig is aan een overeenkomstige Nederlandse opleiding.

Voor welke beroepen geldt het?

Een erkenning van uw opleiding is nodig voor de volgende beroepen:

 • leraar primair onderwijs
 • vakleerkracht primair onderwijs (dit is mogelijk voor elk vak van het curriculum van het primair onderwijs)
 • leraar algemeen voortgezet onderwijs
 • docent in de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Wat zijn de regels?

U kunt uw buitenlandse diploma altijd door ons laten beoordelen. Naast een gelijkwaardig diploma moet u ook lesbevoegdheid hebben in het land van herkomst. Aan welke voorwaarden u verder moet voldoen, leest u in de Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel. Komt u van buiten de EU? Dan beoordelen we uw aanvraag op grond van Nederlandse onderwijswetgeving.

Wat moet u doen?

Wilt u uw opleiding laten erkennen om in het onderwijs te mogen werken? Dit kunt u digitaal aanvragen of per post.
 • Hier kunt u digitaal uw Aanvraag Nederlandse onderwijsbevoegdheid indienen.
 • Stuur de gevraagde bewijsstukken mee.
  Voor documenten die niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn opgesteld, is een beëdigde vertaling een strikte voorwaarde.
Als u liever per post aanvraagt, kunt u het onderstaande formulier downloaden en printen.
 • Vraag erkenning van uw opleiding aan met het formulier Aanvraag Nederlandse onderwijsbevoegdheid.
 • Stuur de gevraagde bewijsstukken mee. Ons postadres staat op het formulier.
  Voor documenten die niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn opgesteld, is een beëdigde vertaling een strikte voorwaarde.

Kosten

Het aanvragen van een diploma-erkenning is gratis.

Eisen Nederlandse taal en gedrag

Houd er rekening mee dat er eisen gesteld kunnen worden aan uw beheersing van de Nederlandse taal. Daarnaast kan erkenning afhankelijk worden gesteld van het overleggen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Indien nodig wordt u hierover in de loop van uw aanvraag geïnformeerd.

Tijdelijk of incidenteel werken

Bent u EU-burger en wilt u tijdelijk of incidenteel in het onderwijs werken? Dan is een melding genoeg. Geef het door met het formulier Melding tijdelijke en incidentele dienstverrichting onderwijsberoep.

Contact

Als u nog vragen heeft, kunt u tussen 09.00 en 12.00 uur bellen met de afdeling: 050-599 8036. Of stuur een mail naar ks.dw@duo.nl.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee