Naar Diploma's en bevoegdheden

Alles over het diplomaregister

Het diplomaregister is een online register dat door het ministerie van OCW beschikbaar wordt gesteld om fraude te bestrijden. Ook zorgt het register voor lastenverlichting bij burgers, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties. U kunt in het register een digitaal uittreksel van uw diplomagegevens downloaden, bijvoorbeeld als u het origineel kwijt bent door brand of diefstal.

Welke gegevens

Het diplomaregister bevat de gegevens van alle diploma’s van door het ministerie van OCW erkend onderwijs, die door de onderwijsinstellingen zijn aangeleverd aan DUO. De volgende onderwijssoorten en jaargangen zijn opgenomen in het diplomaregister:

* Levensbeschouwelijke opleidingen vanaf september 2010
Wetenschappelijk onderwijs 1996 * 2018
Hoger beroepsonderwijs 1996 2018
Middelbaar beroepsonderwijs 2007 2012
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 2007 2012
Voortgezet onderwijs 2006 2012
Voortgezet onderwijs staatsexamen 2011 nvt
Voortgezet speciaal onderwijs 2012 nvt
Voortgezet speciaal onderwijs staatsexamen 2011 nvt
Nederlands als 2e taal staatsexamen 2011 nvt
Inburgeringsexamen 2007 nvt
Onderwijssoorten Aan een bekostigde instelling vanaf Aan een particuliere instelling vanaf

Particuliere opleidingen

De aansluiting van het particulier onderwijs op het diplomaregister van DUO gebeurt stapsgewijs. Hierdoor zijn niet alle behaalde diploma's direct zichtbaar. Voor het particulier voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs worden de diploma's behaald vanaf 1 januari 2012 in het diplomaregister opgenomen. De behaalde diploma's vóór deze datum zijn niet zichtbaar in het register. Voor het hoger onderwijs betreft het behaalde diploma's vanaf 1 januari 2018.

Uittreksel downloaden

U kunt in het diplomaregister zelf een uittreksel van door u behaalde diploma’s downloaden. Dit uittreksel is een pdf-document dat is voorzien van een certificaat. Dit certificaat fungeert als echtheidskenmerk en garandeert dat het document van DUO afkomstig is. U kunt het digitale uittreksel naar een werkgever sturen of gebruiken in andere situaties waarbij u moet aantonen welke diploma’s u heeft. Het digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van uw diploma.
Staan uw onderwijssoort en jaargang in bovenstaande tabel en wilt u uw uittreksel downloaden? Dat kan kosteloos, door in te loggen op Mijn DUO.

Uittreksel 'onbekend' of 'unknown'

Hebt u een uittreksel (PDF) gedownload vanuit het diplomaregister? En staat er in de blauwe balk dat het document 'onbekend' of 'unknown' is? U kunt het certificaat van uw PDF laten herkennen door Adobe Reader. Hoe u dat doet leest u in de handleiding Controle echtheidskenmerken uittreksel diplomaregister.

Contact

Voor vragen kunt u ons op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bellen op 050-599 77 78. Of stuur een mail naar diplomaregister@duo.nl.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee