Naar Home

Maatregelen corona

Vanwege het coronavirus neemt de overheid een aantal maatregelen.

Aanmelden hoger onderwijs

Vragen over aanmelden voor het hoger onderwijs in verband met corona.

Ik ben mbo-student en heb een kleine studievertraging. Kan ik toch beginnen met mijn hbo-opleiding?

Collegejaar 2020-2021

Had u door de coronamaatregelen nog 1 vak, een paar kleine vakken of uw stage niet kunnen afronden voor 1 september 2020? Dan kon u aan het begin van het collegejaar 2020-2021 toch alvast starten met een hbo-opleiding, onder de volgende voorwaarden:

  • Uw mbo moest vóór 15 augustus 2020 een advies opstellen voor de hbo-vervolgopleiding. In dit advies moest staan dat men verwachtte dat u voor 1 januari 2021 klaar zou zijn met uw opleiding en daarmee voldeed aan de eisen van de vervolgopleiding.
  • Voor de hbo-opleiding opleiding moest u voldoen aan de eisen van de studiekeuzecheck.
  • Lukte het niet om voor 1 januari 2021 uw mbo-diploma te behalen, dan moest u alsnog stoppen met de hbo-opleiding.

Vanaf het begin van de vervolgopleiding kreeg u studiefinanciering voor hbo en universiteit (leenstelsel). Ook de diplomatermijn van 10 jaar begon dan.

Collegejaar 2021-2022

Het is nog niet bekend of er ook voor het collegejaar 2021-2022 een speciale regeling komt. Deze informatie wordt verwacht in maart of april 2021.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee