Naar Home

Basisschool Het Koraal

School

  • Basisschool Het Koraal
  • Nieuwe school
  • Bijzonder primair onderwijs 

Dit initiatief is toegewezen

Hebt u vragen over de beoordeling? Neem dan contact op met de initiatiefnemer.

Beschrijving

Basisschool Het Koraal is een school voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar, waarbij tevens plek is voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.  De leerlingen van Het Koraal ontvangen onderwijs op maat waarbij er ook ruimte is voor specifieke ondersteuning op het gebied van leren en/of gedrag. In ons onderwijs staat het kind centraal. In een veilige en gestructureerde omgeving werken wij met onze leerlingen naast rekenen, taal en andere leervakken ook aan het vergroten van hun zelfvertrouwen. We stimuleren de betrokkenheid en de motivatie in het leren door aan te sluiten bij de belevingswereld en het welbevinden van de leerlingen. Het Koraal is een school waar rekening wordt gehouden met de individuele verschillen tussen leerlingen. Bij ons mogen leerlingen zichzelf zijn, zij werken daarom veelal op hun eigen niveau met eigen leerdoelen. Wij bieden onze leerlingen maximale ontplooiingskansen om zich te ontwikkelen tot sociale, evenwichtige, gelukkige en zelfstandige individuen die stevig en met zelfvertrouwen aan onze maatschappij deel kunnen nemen.  

Contact

Vera E. F. Dohmen
Kaya Jupiter 15
Kralendijk, Bonaire
E-mail: veradohmen@hetkoraalbonaire.com
Telefoon: +59 9787 2333

E-mailadres school: info@hetkoraalbonaire.com
Website: www.hetkoraalbonaire.com