Naar Home

Aanvullende beurs

Doet u mbo, hbo of universiteit en hebt u studiefinanciering? Als uw ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan uw opleiding, kunt u misschien een aanvullende beurs krijgen.

3. Inkomen ouders

Voor de berekening van de aanvullende beurs kijken we standaard naar het inkomen van 2 jaar geleden. We noemen dit het ‘peiljaar’. DUO vraagt het inkomen van uw ouders automatisch op bij de Belastingdienst.

Verlegging peiljaar

Is het inkomen van uw ouders gedaald? Dan kunnen zij 'verlegging van het peiljaar' aanvragen. We kijken dan naar een later inkomensjaar. Dit kan u een hogere aanvullende beurs opleveren.

Voorwaarden

Er geldt 1 voorwaarde: het gezamenlijk inkomen moet minstens 15% zijn gedaald ten opzichte van het peiljaar.

Welk peiljaar

Als het peiljaar 2016 is, kan het verlegd worden naar 2017 of 2018.

Als het peiljaar 2017 is, kan het verlegd worden naar 2018 of 2019. Dit kunnen uw ouders aanvragen vanaf 2 december 2018.

Aanvragen

Uw ouders moeten zelf verlegging van het peiljaar aanvragen. Dit kan in Mijn DUO.

Inkomen buiten Nederland

Als uw ouders een inkomen buiten Nederland hebben, kunnen we dat meestal niet opvragen. Ze moeten dan zelf hun inkomen doorgeven. Elk jaar krijgen uw ouders hierover een brief. In die brief vragen we ze hun inkomensgegevens op te sturen, met bewijsstukken.

Bewijsstukken inkomen

In de tabel kunnen uw ouders lezen welke bewijsstukken zij moeten opsturen.

Wonen uw ouders in België of Duitsland en hebben zij ook een Nederlands inkomen? Dan moeten ze de jaaropgave(n) van hun Nederlands inkomen ook meesturen.

Land Uw ouder doet aangifte Uw ouder doet geen aangifte
België Kopie aanslag personenbelasting Kopie loonfiche van de werkgever en/of uitkerende instantie
Duitsland Kopie Bescheid Kopie Lohnsteuerbescheinigung en/of Leistungsnachweis
Frankrijk Kopie Avis d'impôt. Bij gezamenlijke aangifte ook een kopie Déclaration de revenus Kopie Attestation de l'employeur en/of Attestation de l'instance d'allocations
Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland Verklaring van de Belastingdienst waarop het inkomen staat vermeld Verklaring van de Belastingdienst waarop het inkomen staat vermeld
Suriname Een verklaring van de Belastingdienst Kopie jaaropgave van de werkgever en/of uitkerende instantie
Andere landen Verklaring van de Belastingdienst. Zijn de stukken niet Duits-, Engels- of Franstalig? Stuur dan een vertaling in het Nederlands mee. Verklaring van de werkgever of uitkerende instantie. Is de verklaring niet Duits-, Engels- of Franstalig? Stuur dan een vertaling in het Nederlands mee.

Inkomen op de Antillen

Als uw ouders op de Antillen wonen, vragen we hun inkomen eerst op bij de belastingdienst van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland. Lukt dit niet, dan moeten ze zelf hun inkomensgegevens aan ons doorgeven. Ze moeten dan de machtiging Verklaring inkomstenbelasting meesturen met het formulier Financiële navraag.

Ouders kunnen u machtigen

Uw ouders kunnen u machtigen om de formulieren voor de aanvullende beurs in te vullen. Dat doen ze met het formulier Machtiging.

Hebben uw ouders DigiD? Dan kunnen ze u ook machtigen om hun zaken in Mijn DUO te regelen. Dit regelt u met DigiD Machtigen.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee