Naar Home

Aanvullende beurs

Doet u mbo, hbo of universiteit en hebt u studiefinanciering? Als uw ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan uw opleiding, kunt u misschien een aanvullende beurs krijgen.

1. Hoe het werkt

Hoogte aanvullende beurs

De hoogte van de aanvullende beurs hangt af van:

  • het inkomen van uw ouders van 2 jaar geleden
  • of u 1 of meer broers of zussen met een aanvullende beurs hebt
  • of uw ouders andere schoolgaande kinderen verzorgen
  • of uw ouders zelf een studieschuld terugbetalen aan DUO.

Deze gegevens zijn meestal al bekend bij DUO. Uw ouders krijgen hierover een bericht van ons. Als er gegevens ontbreken, kunnen ze die zelf aan ons doorgeven via Mijn DUO.

Vervolgens berekenen we een bedrag dat we in mindering brengen op de maximale aanvullende beurs. Dit bedrag noemen we de ouderbijdrage. Hoe hoger de ouderbijdrage, hoe lager de aanvullende beurs. Ouders zijn niet verplicht om de ouderbijdrage aan hun kind te betalen.

Welk inkomen

We kijken naar het inkomen van 2 jaar geleden. Als uw ouders aangifte doen bij de Belastingdienst, gebruiken we hun verzamelinkomen. Doen ze geen aangifte, dan gebruiken we het belastbaar loon op hun jaaropgave(n). DUO vraagt deze gegevens automatisch op bij de Belastingdienst.

Uw ouders

We berekenen de aanvullende beurs met het inkomen van uw biologische ouders of uw adoptieouders. Ook als uw ouders gescheiden zijn. Soms tellen we het inkomen van uw ouder niet mee. Bijvoorbeeld als uw ouder overleden of onbekend is, of als u problemen met (een van) uw ouders hebt.

Gift of lening

Mbo
Doet u mbo 1 of 2, dan mag u de aanvullende beurs altijd houden.
Doet u mbo 3 of 4? Dan is uw beurs een lening. Alleen als u binnen 10 jaar uw diploma behaalt, wordt uw aanvullende beurs een gift. Behaalt u geen diploma, dan moet u alles terugbetalen. Hierop is één uitzondering: hebt u tijdens uw eerste 12 maanden studiefinanciering een aanvullende beurs gekregen? Dan mag u die maanden aanvullende beurs houden, ook als u geen diploma behaalt.

Hbo of universiteit
Als u hbo of universiteit doet, is uw aanvullende beurs een lening. Alleen als u binnen 10 jaar uw diploma behaalt, wordt uw aanvullende beurs een gift. Behaalt u geen diploma, dan moet u alles terugbetalen. Hierop is één uitzondering: hebt u tijdens uw eerste 5 maanden studiefinanciering een aanvullende beurs gekregen? Dan mag u die maanden aanvullende beurs houden, ook als u geen diploma behaalt.

Hoelang aanvullende beurs

Als u mbo doet, krijgt u aanvullende beurs zolang u ook basisbeurs krijgt. Voor een opleiding aan hbo of universiteit krijgt u een aanvullende beurs voor de officiële duur van uw studie. Voor de meeste studies is dit 4 jaar.

Woonsituatie

Doet u mbo óf valt u onder het oude stelsel van studiefinanciering voor hbo en universiteit? Dan is de aanvullende beurs hoger als u niet meer thuis woont. Als u onder het leenstelsel valt, is de aanvullende beurs niet afhankelijk van uw woonsituatie.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee